Många köper elbilar

Antalet elbilar ökar

I år är det många som har skaffat en elbil. Det är så klart bra för miljön, men det kan bli problem för elnätet om många byter till elbil samtidigt.

 

Regeringen har velat att fler ska köpa elbilar. Därför har regeringen gjort elbilarna lite billigare än andra typer av bilar. Och det har också fungerat. I år har antalet elbilar ökat med 70 procent.

 

Men det kan också bli ett problem. Om många människor kör elbilar så måste de också ladda sina elbilar. Då kommer vi behöva mer elektricitet.

 

Math Bollen är professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet. Han har räknat ut hur mycket el som behövs om alla människor i Skellefteå byter till elbilar.

 

Math Bollen kom fram till att det skulle krävas mycket mer el om alla i Skellefteå byter till elbil. Men i Skellefteå skulle elnätet nog kunna klara av en sådan ökning.

 

I andra städer skulle det dock kunna bli större problem, enligt Math Bollen.

– En del andra städer, som Uppsala, Stockholm, Västerås, Malmö, har redan nu kapacitetsbrist, utan att det finns många elbilar. De kan få problem, säger Math Bollen.

I år är det många
som har köpt en elbil.
Det är bra för miljön med elbilar.
Men det kan bli andra problem.

 

Om många människor byter till elbilar
så behöver vi i Sverige mer elektricitet.
Det beror på att man måste ladda elbilarna.

 

Math Bollen jobbar med elteknik
på Luleå tekniska univiersitet.
Han säger att det kan bli problem
för vissa städer om alla byter till elbilar.

 

Math Bollen säger att vissa städer
redan nu använder mycket el,
trots att de inte finns så många elbilar där.
Om människorna som bor i dessa städer
köper elbilar kan det bli problem för elnäten.