Forskare kritiserar programmet ”Våra barns hemliga liv”

Pressbild SVT.Foto: Magnus Liam

Tolv forskare vid vid Stockholm universitet menar att barnen i SVT:s ”Våra barns hemliga liv” utsätts för kränkande behandling. Det skriver de i en artikel i tidningen Dagens Nyheter.

 

I ”Våra barns hemliga liv” träffas barn i förskoleåldern i en miljö där de får lära känna varandra, lära sig nya saker och leka tillsammans.

 

Samtidigt filmas barnen med hemliga kameror och deras beteende kommenteras av två barnpsykologer.

 

I ett avsnitt ramlar ett barn omkull och blir så ledsen att det går åt sidan och gråter. Psykologerna är då tillsagda att inte ingripa.

 

I debattartikeln menar forskarna att barnen medverkar i sociala experiment som strider mot etiska principer.

”Våld, verbalt såväl som fysiskt, förekommer” skriver forskarna i artikeln.

 

Micael Lekberg, ansvarig för programmet på SVT, menar att programmet är ett underhållande och kunskapsinriktat program som handlar om barns utveckling.

– Jag vet inte vad forskarna i artikeln menar med att det förekommer våld i programmet för det gör det inte. Vi har spelat in programmet i samråd med pedagoger och barnpsykologer, säger han.

 

Enligt SVT har föräldrarna gått med på hela upplägget och menar att det ger en bara inblick i hur barn hanterar konflikter.

SVT har ett nytt program
som heter Våra barns hemliga liv.
I programmet träffas barn i förskolan
för att lära känna varandra och lära sig nya saker.

 

Men i programmet så filmas barnen
med hemliga kameror.
Sen pratar psykologer om
hur barnen beter sig.

 

Det här tycker tolv forskare i Stockholm
är kränkande mot barnen.
De skriver i en artikel i Dagens Nyheter att
programmet bryter mot etiska regler.
Det betyder att det inte borde vara rätt
att göra så mot barnen.

 

SVT håller inte med forskarna.
SVT säger att föräldrarna till barnen
har gått med på hur programmet ser ut.