Stor satsning på barnsång i hela landet

Foto: Pixabay

 

Projektet Rösträtt-sång på förskolan, vill få fler barn att sjunga på sitt eget sätt.

 

Bakgrunden till projektet Rösträtt-sång på förskolan är forskning som visar att barn kan få ont och problem med rösten av att sjunga på fel sätt.

 

– Om man tittar på barns stämband är de smalare och tunnare än vuxnas. Därför kan de inte sjunga i lägen där vuxna ofta känner att det är bekvämt att sjunga, förklarar Anna-Carin Fogelqvist som är projektledare för satsningen på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, till Sveriges Radio.

 

I projektet utbildas sångcoacher i hur barns röster fungerar. Sedan åker coacherna runt till förskolor och utbildar pedagogerna som i sin tur kan inspirera barnen.

 

– Det känns som man inte tänker lika mycket på barns sång som när det gäller barncyklar eller barnkläder. Men att det är precis lika viktigt om barn ska få känna att det är roligt att sjunga och att man faktiskt kan, säger Anna-Carin Fogelqvist.

 

Projektet finns bland annat i region Halland. Där jobbar Kristin Ahlin som är producent vid Musik Hallandia. Hon tycker det är viktigt att alla barn känner att de kan och får sjunga.

 

– Det finns en tendens att det bara är vissa som ska få sjunga och utföra musik. Som har den talangen. Men jag anser att vi alla kan kommunicera med sång och musik för det sitter så djupt i oss. Redan från det att vi ligger i mammas mage, säger hon.

 

Musikproducenten Kristin Ahlin tycker att man ska få in mer sång i vardagen.

– Man kan sjunga ett recept när man bakar, man kan sjunga om alla djuren på bondgården, man kan sjunga när man går på promenad i skogen. Man kan visa barnen redan i förskolan att sång är lika naturligt som att prata.

 

Fundera och diskutera:

 1. Hur ska man få fler att tycka det är kul att sjunga?
 2. När gillar du att sjunga? Varför då?
 3. Spelar det någon roll om man sjunger snyggt? Varför/Varför inte?

 

 

simon

Simon

 1. Sätta upp fler affischer och utbilda fler musiklärare.

 2. Jag tycker det är kul att sjunga för jag blir lugnare.

 3. Man behöver inte vara bra på att sjunga för att någon annan sjunger bra, och man ska inte reta någon för att den inte sjunger lika vackert.

 

 

Julia

 1. Att visa fler sång- och musikprogram på teve.

 2. Det är skönt, och man kan sjunga om känslor.

 3. Jag tycker inte att det spelar någon roll, för alla har egen röst.

 

 

En glad emoji

 

 

Tuvali

 1. Man säger till barnen att det är modigt att sjunga.

 2. Jag gillar att sjunga ensam och nynnar när jag inte kan sångerna.

 3. Det spelar ingen roll, för alla sjunger olika. För vissa är det svårt att sjunga.

 

Det finns ett projekt som heter
Rösträtt-sång på förskolan.
Det projektet jobbar med att få barn
att sjunga mer och sjunga rätt.

 

Projektet startade av att det visade sig
att många barn sjunger på ett sätt som inte passar dem.
Om barn sjunger på samma sätt som vuxna
kan de få problem med deras röster.

 

Det beror på att barn har mindre stämband.
Stämbanden är ett organ i halsen
som gör att vi kan skapa ljud och toner.

 

I projektet Rösträtt-sång på förskolan
utbildar man sångpedagoger i hur barns röster fungerar.
Sångpedagogerna åker sen ut till förskolor
och lär förskole-lärarna hur de kan arbeta med sång.

 

Fundera och diskutera:

 1. Hur ska man få fler att tycka det är kul att sjunga?
 2. När gillar du att sjunga? Varför då?
 3. Spelar det någon roll om man sjunger snyggt? Varför/Varför inte?

 

 

simon

Simon

 1. Sätta upp fler affischer och utbilda fler musiklärare.

 2. Jag tycker det är kul att sjunga för jag blir lugnare.

 3. Man behöver inte vara bra på att sjunga för att någon annan sjunger bra, och man ska inte reta någon för att den inte sjunger lika vackert.

 

 

Julia

 1. Att visa fler sång- och musikprogram på teve.

 2. Det är skönt, och man kan sjunga om känslor.

 3. Jag tycker inte att det spelar någon roll, för alla har egen röst.

 

 

En glad emoji

 

 

Tuvali

 1. Man säger till barnen att det är modigt att sjunga.

 2. Jag gillar att sjunga ensam och nynnar när jag inte kan sångerna.

 3. Det spelar ingen roll, för alla sjunger olika. För vissa är det svårt att sjunga.