Plastflaskor flyter hundratals mil

Foto: Pixabay

 

Forskare från USA, Bangladesh och England satte dit sändare på PET-flaskor för att se hur långt de förflyttar sig.

 

Mycket av det vi slänger hamnar i haven. Idag finns det mer än 150 miljoner ton plastskräp.

 

Nu försöker forskare förstå varifrån plasten kommer och hur den färdas i floder och hav.

 

Så de slängde ner plastflaskor i vattnet i floden Ganges i Indien. De satte på sändare på flaskorna så de kunde se hur flaskorna flyttade sig i vattnet.

 

Forskarna såg då att plastflaskorna förflyttar sig hundratals kilometer på några veckor i floden. Och i havet handlar det om tusentals kilometer på samma tid.

 

Den plastflaska som rörde sig längst flöt i väg nästan 300 mil.

Mycket av det skräp vi slänger
hamnar i haven.
Det är naturligtvis inte så bra för miljön.

 

Forskare ville undersöka hur långt plastflaskor
kan flyta när de hamnar i vatten.
Det kan lära oss om var ifrån skräpet i vattnet
kommer ifrån.

 

Forskarna satte fast en sändare
på några flaskor och kastade dem i en flod i Indien.
Då kunde de med hjälp av sändaren se
var flaskorna tog vägen.

 

Forskarna såg att plastflaskorna flöt iväg
flera hundra kilometer på bara några veckor.
Hade flaskorna varit i ett hav istället för en flod
hade de kunnat flytta sig flera tusen kilometer
på samma tid.