Jorden på väg mot tre graders uppvärmning

Planeten har inte hur mycket resurser som helst. Foto: Pixabay

 

Jorden kan bara bli 1,5 eller max 2 grader varmare. Men gör alla länder i världen så de har tänkt för att minska växthusgaserna, så kommer ändå jorden blir 3,2 grader varmare.

 

Nyligen kom en rapport som visade att även om alla jordens länder följer sina planer för att minska växthusgaserna kommer jorden ändå bli varmare.

 

Den nivå som anses vara möjlig att hantera är högst 2 grader, eller helst 1,5 grader som har skrivits in i Parisavtalet.

 

Men FN pekar också på den stora möjlighet jordens länder nu har att skärpa sitt klimatarbete genom att satsa på en grön återhämtning av ekonomin i spåren efter coronapandemin.

 

Det menar forskarna skulle leda till 66 procents chans att klara målet med 2 grader.

– En grön återhämtning kan få bort en rejäl del av utsläppen av växthusgaser, säger UNEP:s chef Inger Andersen i ett pressmeddelande.

 

Men hon tillägger att det krävs fler långsiktiga satsningar och kraftigt skärpta klimatlöften för att klara 1,5-gradersmålet.

 

År 2019 nådde världens samlade utsläpp av växthusgaser en rekordnivå.

 

Fast under pandemiåret 2020 beräknas utsläppen av växthusgaser minska med ungefär 7 procent jämfört med 2019.

 

Jordens temperatur blir allt varmare.
Det kallas växthuseffekten.
Många länder har nu planer
på att minska jordens temperatur.

 

Jorden får bli max 2 grader varmare.
Efter det kommer det vara väldigt svårt
att klara av alla förändringar i vädret.

 

Men om alla länder följer sina planer
för att minska jordens temperatur,
så kommer ändå jordens temperatur öka med 3,2 grader.

 

FN säger nu att alla jordens länder
måste satsa ännu mer på saker som är bra för klimatet.
Då kan vi kanske hålla nere jordens temperatur.