Vårterminens nationella prov ställs in

Tre elever sitter på rad och skriver på datorer.

Foto: SpeedKingz/Shutterstock.com

 

De nationella proven ställs in under vårterminen på grund av pandemin. Tanken är att lärarna ska få mer tid över för undervisning.  

 

Det var utbildningsministern Anna Ekström som kom med beskedet under tisdagsmorgonen.

 

Beskedet gäller alla nationella prov i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 

Fast elever i årskurs tre och de som går i fyran i sameskolan och specialskolan är undantag och kommer att göra proven som vanligt.

 

Att Skolverket tillåter nationella prov i årskurs tre beror på att dessa resultat påverkar hur man planerar elevens fortsatta skolgång.

– Anledningen till att vi ställer in är det läge vi befinner oss i, säger Peter Fredriksson som är Skolverkets generaldirektör.

 

Peter Fredriksson menar att man på grund pandemin inte kan garantera att elever får den undervisning som krävs för att kunna genomföra de nationella proven på ett bra sätt.

 

Men beslutet är även för lärarnas skull som redan har det kämpigt.

 

Utbildningsminister Anna Ekström säger att mer information kommer efter jullovet från Skolverket.

– Det här är inte önskvärt men bedöms som nödvändigt, säger utbildningsministern.

 

Nästa termin kommer det inte vara
några nationella prov i skolan.
Det har Sveriges utbildningsminister sagt.
Hon heter Anna Ekström.

 

De nationella proven ställs in
på grund av coronapandemin.
Istället ska lärarna få mer tid över
för att lära ut saker.

 

Men de som går i trean
kommer ändå ha nationella prov.
Det beror på att treornas nationella prov
är viktiga när lärarna planerar för framtiden.

 

De nationella proven ställs in
för att inte ta viktig tid från vanlig skola.
Lärarna behöver också lägga mycket tid
på proven.
Så därför är det bra att lärarna får tid
att tänka mer på hur de ska lära eleverna bäst.