Stökig skola blev lugn efter förändring

Foto: Pixabay

 

Cederbergskolan som ligger i Jämtland hade länge stora problem med låga skolresultat och otrygghet. Men idag är rektorn stolt. Så vad har hänt?

 

Tidigare var det bara 65 procent av eleverna som hade behörighet till gymnasiet. Skolan hade låga skolresultat, dålig studiero och störande grupper av killar.

 

Men idag är skolans rektor Thomas Hallberg stolt. Stolt för att man lyckats få bort den dåliga stämning som tidigare fanns på skolan. I våras hade alla elever godkända betyg.

 

– Många elever hade tidigare en svag relation till skolan, de tyckte inte om att vara här, säger Thomas Hallberg.

 

När skolan erbjöds att vara med i projektet ”Samverkan för bästa skola” så tackade man ja. Projektet ska stötta skolor som på egen hand har särskilda svårigheter att förbättra elevernas resultat.

 

– Vi har pratat mycket om att öka vuxennärvaron utanför lektionssalarna. Det handlade även mycket om hur vi bemöter eleverna och att ta ansvar som vuxen i skolan, berättar rektorn Tomas Hallberg.

 

Ett problem på skolan var som sagt stökiga killgäng som hade en tråkig attityd.

 

Tre av dessa killar är Wille Larsson, Otto Andersson och Rojhat Uluber som erkänner att de bidrog till en dåliga stämning. Men nu vill de ge en ny bild av sig själva och skolan.

 

– Allt har blivit bättre, säger Wille Larsson. Man går inte till skolan för att förstöra.

 

– De har lyckats få in i vårt huvud att det inte är bra för vår framtid att hålla på och röja, säger Otto Andersson.

 

De tror att lärarnas engagemang på rasterna är viktigt.

– De hittar på olika aktiviteter, säger Rojhat Uluber. Alla kan vara som de vill nu.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka är stökigast på er skola, killarna eller tjejerna? Varför?
  2. Hur tycker ni att vuxna ska göra för att få ordning på bråkiga elever?
  3. Hur kan elever och lärare hjälpas åt för att förbättra stämningen på skolan?

 

I Jämtland ligger en skola
som heter Cederbergskolan.
Många på den skolan tyckte att
det var stökig stämning på skolan.

 

Många av eleverna kunde inte få godkänt
i alla ämnen eftersom det var så stökigt.
Men nu har skolan lyckats
göra så att stämningen på skolan är mycket bättre.

 

Skolan var med i ett projekt
som heter Samverkan för bästa skola.
I det projektet pratade alla på skolan
hur de skulle få en bättre stämning.

 

Och det har fungerat.
I våras hade alla elever på skolan
godkända betyg.
Och många elever som tidigare var stökiga
har sagt att det känns roligare att gå till skolan nu.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka är stökigast på er skola, killarna eller tjejerna? Varför?
  2. Hur tycker ni att vuxna ska göra för att få ordning på bråkiga elever?
  3. Hur kan elever och lärare hjälpas åt för att förbättra stämningen på skolan?