Våra största världsreligioner

Foto: Pixabay

 

Världsreligionsdagen infaller den tredje söndagen i januari vilket i år är den 17 januari. Världens fyra största religioner är kristendomen, islam, hinduism och buddhism.

 

Begreppet “världsreligion” används mest i Norden och i Tyskland. I den engelskspråkiga världen använder man istället uttrycket ”major religions” som kan översättas med “större” eller “viktigare”.

 

För att få vara en världsreligion krävs tre saker:

 • Religionen ska ha minst åtminstone 500 000 troende.
 • Stor andel av de troende ska bo och utöva religionen i mer än ett land eller mer än en begränsad region av världen.
 • Religionen ska vara åtskild från en bredare moderreligion, så det inte bara är en variant av en större religion.

 

Hur många exakt som tillhör en viss relgion är inte alltid så enkelt att räkna ut. Exempelvis föds man som muslim, så varje nyfödd bebis räknas som muslim. Medan man inom kristendomen tas man upp i församlingen först efter dopet. Inom andra religioner måste man vara vuxen för att ha rätt att tillhöra en religion.

 

Veckans fördjupning: Världsreligionerna

 

Kristendom

Kristendomen är världens största religion med omkring 2,3 miljarder anhängare.

Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet som är andra delen i Bibeln.

Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son.

Kristendomen uppstod i dagens Israel/Palestina för cirka två tusen år sedan. Området var vid den här tiden ockuperat av romarna och det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och befria dem.

 

Jesus. Foto:Pixabay

 

 

Islam

Islam grundades på 600-talet efter Kristus av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Det finns idag ca 1,8 miljarder muslimer runt om i världen.

 

De flesta av världens muslimer bor i Asien, i länder som Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

 

Det finns idag uppskattningsvis drygt 450 000 personer i Sverige som har sina rötter i muslimska länder.

 

Koranen är Allahs (Guds) allra sista budskap till mänskligheten och mottogs av Muhammed. Senare skrevs dessa budskap ned och de finns i dag i Koranen, Islams heliga bok.

 

Vallfärden till Mekka. Foto: Pixabay

 

 

Hinduism

 

Hinduismen räknas som den äldsta av världsreligionerna. Det finns idag cirka 1,1 miljarder troende hinduer.

 

Religionens rötter finns i Indien, och det finns inte en specifik grundare. Istället har hinduismen växt fram genom att många små religioner bildat en gemensam lära.

 

Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation). Hur man återföds och till vilket liv, avgörs genom karma. Karma är summan av alla gärningar man gjort. Genom att utföra mycket gott och samla god karma ökar man chanserna att få ett bättre vid reinkarnationen.

 

Den hinduiska guden Shiva. Foto: Pixabay

 

 

Buddhism

 

Buddhismen har cirka 500 miljoner anhängare.

 

Siddharta Gautama var en fursteson i norra Indien cirka 500 före Kristus. När han insåg att ett liv i överflöd inte gav honom någon tillfredsställelse lämnade han allt. Han sökte svar i många år, och under en meditation blev han Buddha, vilket betyder upplyst.

 

Inom buddhismen är Buddha en läromästare och en förebild för hur buddhister ska leva. Buddhas lära går ut på att människorna själva har makten över sina liv.

 

Genom att avstå från alla begär slipper man återfödas och når nirvana. Buddhisterna tror alltså även de på återfödelse men hoppas bli av med den.

 

 

 

 

Magnus ser lite finurlig ut. Han har rusigt hår och skäggstubb.

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

 

Den tredje söndagen i januari
är det världsreligiondagen.
Det är den 17 januari i år.
Det fyra största världsreligionerna är:

 • Kristendomen
 • Islam
 • Hinduism
 • Buddhism

 

En världsreligion är en religion
som är väldigt stor.
För att en religion ska bli en världsreligion
krävs det tre saker:

 • Religionen ska ha minst åtminstone 500 000 troende.
 • De troende ska bo i fler än ett land
  eller mer än en begränsad plats av världen.
 • Religionen ska vara en egen religion
  och inte en del av en annan större religion.

 

Hur stor en religion är
kan vara lite knepigt att räkna ut.
De olika religionerna har nämligen lite olika regler
för när någon räknas tillhöra den religionen.

 

 

Veckans fördjupning: Världsreligionerna

 

Kristendom

Kristendomen är världens största religion.
Det finns ungefär 2,3 miljarder människor
som tillhör kristendomen.

 

Kristendomen började med Jesus.
Hans liv och filosofi är grunden i Kristendomen.
Det går att läsa om hans liv och filosofi
i Nya testamentet.
Det är den andra delen i Bibeln.

 

Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son.

 

 

Jesus. Foto:Pixabay

 

 

Islam

Islam började ungefär på 600-talet efter vår tidräkning.
Det var en profet som heter Muhammed
som grundade religionen Islam.

 

De människor som tillhör Islam
kallas för muslimer.
Det finns ungefär 1,8 miljarder muslimer i världen.

 

I Islam finns det en text som heter Koranen.
Det är Allahs budskap till människorna.
Allah är det muslimska ordet för gud.
Det var Muhammed som fick Koranen av gud.

 

Vallfärden till Mekka. Foto: Pixabay

 

 

Hinduism

Hinduismen är en av de äldsta världsreligionerna.
Det finns ungefär 1,1 miljarder människor
som tillhör religionen Hinduism.

 

Hinduismen startade i Indien.
Men det finns inte en person som startade den
som det finns i Islam och Kristendomen.
Istället är Hinduismen som en blandning
av många andra små religioner.

 

I Hinduismen är återfödelse en viktig del.
Det betyder att när man levt sitt liv
föds man igen som någon annan varelse.
Vilken typ av varelse man blir
beror på vilken karma man hade i sitt tidigare liv.
Man får karma genom att göra goda saker
och leva ett bra liv.

 

Den hinduiska guden Shiva. Foto: Pixabay

 

 

Buddhism

Buddhismen startades av en prins
som hette Siddharta Gautama.
Han föddes ungefär 500 år före vår tidräkning.

 

Han levde först ett rikt liv.
Men när han såg att alla inte hade det
lika bra som han slutade han leva i överflöd.
Han mediterade mycket och funderade
på livets mening.
Det var så han blev Buddha.
Buddha betyder upplyst.

 

Buddhismen har cirka 500 miljoner anhängare.