Evolutionsteorin

Foto: Pixabay

 

Evolutionsteorin kallas även utvecklingsläran eller Darwinism. Det beror på att personen som kom på teorin hette Charles Darwin. 

 

Charles Darwin var en engelsk vetenskapsman som föddes 12 februari 1809. Han var särskilt intresserad av naturen och studerade ämnen som zoologi, biologi och geologi.

 

När han var 22 år fick han följa med på en forskningsresa runt jorden med fartyget Beagle. Då besökte han bland annat Galapagosöarna i Stilla havet. Under resan började han fundera på hur alla arter i naturen hade uppkommit och utvecklats.

 

Efter många års observationer lyckades Charles Darwin bevisa att allt levande på jorden har ett gemensamt ursprung. Alla organismer – bakterier, svampar, växter och djur – är släkt med varandra. Om allt är släkt med varandra betyder det också att människan är släkt med aporna.

 

Charles Darwin presenterade sin teori om evolution genom naturligt urval i boken Om arternas uppkomst år 1859. Alltså när han var 50 år gammal.

 

Evolutionsteorin betraktas i dag som en vetenskaplig sanning. Den stämmer med vad människan har sett i naturen och är därför svår att argumentera emot. Det finns inte heller någon alternativ förklaring som är lika bra.

 

Veckans fördjupning: Evolutionsteorin

 

Det naturliga urvalet

Darwin menade att växter och djur har förändrats under flera miljoner års utveckling. Det är det som kallas evolution. Ett bevis för detta är bland annat fossil efter växter och djur som nu är utdöda. Dessa liknar delvis dagens arter men var då bara lite annorlunda.

 

Det naturliga urvalet betyder att individer som är bäst anpassade till sin miljö är de som överlever.

Ett exempel är giraffer. De giraffer som föddes med längst hals, var de som nådde bladen högst upp i träden. Kanske hade de även andra fördelar av en lång hals. Därför var det de som överlevde. Då fick deras barn också långa halsar.

 

Foto: Pixabay

 

 

Mutationer

Pågår evolution fortfarande eller har den avstannat? Evolutionen pågår alltid men den är så långsam att vi har svårt att se de förändringar av växter och djur som hela tiden sker.

 

Men det finns exempel på snabb evolution. Det händer med en så kallad mutation. En mutation är när arvsmassan förändras av en slump. Arvsmassan är nämligen det som bestämmer hur en individ ska se ut.

Om en mutation sker skapas en ny individ som inte ser exakt likadan ut som sina föräldrar. Den nya individen kanske är ännu bättre på att överleva i den miljön den är i. Då kommer den att få egna barn med samma arvsmassa som den själv och den nya mutationen kommer att föras vidare.

 

Foto:Pixabay

 

 

Kritik mot evolutionsteorin

Till vardags betyder ordet teori ungefär gissning. En vetenskaplig teori är däremot en förklaring av något som har starka bevis.

 

Charles Darwins lära stötte på stort motstånd bland troende när Om arternas uppkomst först publicerades. Men även i dag är det många religioner som inte accepterar idén om att det inte skulle vara en gud som skapat alla våra djur och växter.

 

Men evolutionsteorin är som sagt en vetenskaplig sanning. Det betyder att det inte finns någon annan förklaring som stämmer bättre överens med hur saker faktiskt fungerar.

Foto:Pixabay

 

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Evolutionsteorin är en teori
om varför livet på jorden ser ut som det gör.
Evolutionsteorin kallas också Darwinism.
Det gör den eftersom han som kom på teorin
hette Charles Darwin.

 

Charles Darwin levde på 1800-talet.
Han var intresserad av djur och natur.
När han var ung fick han åka på en resa
runt hela jorden.

 

Då började han fundera på
varför olika arter såg olika ut.

 

När Charles Darwin var 50 år gammal
skrev han en bok som hette Om arternas uppkomst.
I boken skrev han att allt liv på jorden
egentligen är släkt med varandra.

 

Det betyder till exempel att människorna
har utvecklats från apor
som i sin tur utvecklats från andra djur.

 

Veckans fördjupning: Evolutionsteorin

 

Det naturliga urvalet

En viktig del av Darwins teori
är det naturliga urvalet.
Det betyder att de individer
som är bäst anpassade till sin miljö överlever.

 

Ett exempel på det här är giraffer.
De giraffer som hade längst hals
kunde äta bladen på träden högst upp.
Det gjorde så att de kunde överleva bättre
än andra giraffer med kortare halsar.
Därför kunde de skaffa barn
som också hade långa halsar.
Och efter många, många år finns det i dag
bara giraffer med långa halsar.

 

Foto: Pixabay

 

 

Mutationer

Exemplet med girafferna visar
att det tar lång tid för en art att utvecklas.
Men det kan faktiskt gå fort också.
Det kan gå fort om en mutation inträffar.

 

En mutation är när något förändras
i en individs arvsmassa.
Arvsmassa är ungefär som en karta
över hur en individ ska se ut.

 

Till exempel är det arvsmassan som bestämmer
vilken färg på ögonen du ska ha.

 

Men en mutation kan ändra lite i arvsmassan.
Därför kanske en individ får en annan ögonfärg
en vad föräldrarna hade.

Foto:Pixabay

 

 

Kritik mot evolutionsteorin

En vetenskaplig teori som evolutionsteorin
är ungefär som en förklaring.
Evolutionsteorin är alltså en förklaring
till varför livet på jorden, ser ut som det gör.

 

När evolutionsteorin kom för ungefär 160 år sen
var det inte alla som ville tro på den.
Den fick mycket kritik för att den sa
att människor utvecklades från apor.
Många trodde då att människor inte utvecklades alls
utan att vi var skapade direkt av gud.

 

Men idag det är många som tror på evolutionsteorin.
Alla som forskar om djur och natur
säger att det är en vetenskaplig sanning.
Det betyder att teorin stämmer
med allting som vi kan se i naturen.

Foto:Pixabay