Stor jordbävning i Haiti

Jordbävning på Haiti

Haiti drabbades av en stor jordbävning även 2010. Bilden är tagen i staden Port-au-Prince. Foto: Shutterstock.

I lördags var det en stor jordbävning på ön Haiti. Många hus har rasat. Nu ska andra länder hjälpa till.


Tidigt på lördagsmorgonen var det en stor jordbävning i landet Haiti. Haiti ligger i Karibien mitt emellan Nord- och Sydamerika.


Enligt amerikanska seismologer hade jordbävningen magnituden 7,2. En seismolog är en expert på jordbävningar. Att en jordbävning har magnituden 7,2 betyder att den är kraftig.


Seismologer brukar berätta hur stor en jordbävning är genom att använda en skala mellan ett och tio. En jordbävning med magnituden ett är väldigt liten och en jordbävning med magnituden tio är väldigt stor. 7,2 är därför en stor jordbävning.


Jordbävningen på Haiti var så stor att den fick många hus att rasa. Många människor har blivit skadade och flera har till och med dött.


Nu är dessutom en tropisk storm på väg till Haiti. Kommer stormen till Haiti kommer människorna i landet att få det ännu svårare.


Flera länder ska hjälpa människorna i Haiti. Till exempel har USA:s president Joe Biden sagt att USA ska skicka hjälp. Flera svenska experter är också beredda på att åka till Haiti för att hjälpa till.

Fakta: Jordbävningar

Djupt nere i jorden gömmer sig gigantiska plattor. Plattorna kallas ibland för kontinentalplattor. Sverige ligger på den Euroasiatiska plattan. Den plattan är lika stor som hela Europa och en stor del av Asien. Plattorna ligger inte still i marken, utan de rör på sig. När plattorna rör på sig kan jordbävningar skapas.


Länder som har problem med jordbävningar ligger därför på gränsen mellan olika plattor. Haiti ligger i ett område där flera plattor möts. Landet har därför problem med jordbävningar. År 2010 inträffade till exempel en annan stor jordbävning i Haiti.


Även Sverige har jordbävningar. Men eftersom Sverige ligger nästan mitt på den Euroasiatiska plattan är jordbävningarna så små att vi sällan märker av dem.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

I lördags var det en stor jordbävning
i landet Haiti.
Haiti ligger mitt emellan
Nord- och Sydamerika.

 

Jordbävningen var väldigt kraftig.
Hur kraftig en jordbävning är
mäts på en skala mellan 1 och 10.
1 är en väldigt liten jordbävning
och 10 är en väldigt stor jordbävning.

 

Jordbävningen i Haiti var på 7,2
på den skalan.
Det betyder alltså att den var väldigt stor.

 

Många hus rasade på Haiti.
Och många människor blev skadade.
Därför ska andra länder nu hjälpa till
med att till exempel ta hand om de skadade.