Nu håller Svenska kyrkan val

På söndag är det kyrkoval.

Alla medlemmar som är 16 år eller äldre får rösta i Svenska kyrkans val. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Var fjärde år håller Svenska kyrkan ett val. Då får alla medlemmar som är 16 år eller äldre rösta om vilka som ska bestämma i Svenska kyrkan.


Nu på söndag, den 19 september, är det val i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är det största kristna trossamfundet i Sverige. Ett trossamfund är som en slags förening för människor som har samma religion.


Svenska kyrkan har nästan sex miljoner medlemmar. Det är mer än hälften av alla människor i Sverige.


Var fjärde år håller Svenska kyrkan ett val. I valet får alla medlemmar som är 16 år eller äldre vara med och rösta. På så vis får Svenska kyrkans medlemmar en chans att påverka vilka som ska bestämma i Svenska kyrkan.  


Kyrkovalet påminner med andra ord lite om de allmänna valen som hålls för att avgöra vem som ska bestämma i Sverige. Men i stället för att rösta på partier får medlemmarna i Svenska kyrkan rösta på nomineringsgrupper.


Nomineringsgrupperna består av människor som vill vara med och bestämma hur Svenska kyrkan ska vara. Nomineringsgrupperna kan bestå av partier, men de kan också bestå av andra grupper.


Nomineringsgrupperna har olika åsikter om vad som är viktigt. En nomineringsgrupp kanske bryr sig väldigt mycket om miljön, medan en annan nomineringsgrupp kanske tycker att det är viktigt att så många människor som möjligt känner sig välkomna i Svenska kyrkan.


En viktig fråga i årets kyrkoval gäller vigslar för samkönade par. Sedan år 2009 kan samkönade par gifta sig i kyrkan. Att ett par är samkönat betyder att båda personerna i paret har samma kön.  


Präster i Svenska kyrkan har just nu rätt att säga nej till att hålla i vigseln då det samkönade paret gifter sig. Men nu vill många som ställer upp i kyrkovalet ändra reglerna. Om reglerna ändras måste alla präster i Svenska kyrkan gå med på att viga par oavsett vilket kön människorna i paret har.

På söndag är det dags för kyrkovalet.
Kyrkovalet är en gång var fjärde år.
Kyrkovalet är ungefär som valet till riksdagen.
Fast istället för att bestämma vem som ska styra Sverige
bestämmer valet vem som ska styra Svenska kyrkan.

 

Svenska kyrkan har sex miljoner medlemmar.
Det är alltså mer än hälften av alla svenska medborgare.
I Sverige blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan
om man är döpt.

 

De som kan bestämma i Svenska kyrkan
kallas nomineringsgrupper.
Det är alltså inte partier som styr i Svenska kyrkan.
Men ett politiskt parti kan starta en nomineringsgrupp.

 

De nomineringsgrupper som får flest röster
får bestämma i Svenska kyrkan.
Då får de alltså bestämma över vad Svenska kyrkan
ska arbeta mest med i framtiden.