Socialdemokraterna vann kyrkovalet

Socialdemokraterna fick flest röster i kyrkovalet.

Människor i Uppsala köar för att rösta i kyrkovalet. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fakta: Kyrkovalet

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är minst 16 år får rösta i Svenska kyrkans val. Valet hålls var fjärde år. I år fick 4 898 094 människor vara med och rösta i valet. Men valdeltagandet var ganska lågt eftersom bara 851 000 personer röstade i årets val.

Källa: SVT

Förra helgen var det val i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna fick flest röster men valdeltagandet var ganska lågt.


Alla som är med i Svenska kyrkan kan rösta på vilka som ska få vara med och bestämma i olika frågor som rör kyrkan.


Av 4 898 094 personer som fick rösta var det bara 851 000 personer som faktiskt gick och röstade. Det betyder att mer än fyra miljoner människor valde att inte rösta i kyrkovalet.


Men Svenska kyrkan var ändå nöjda över att 851 000 personer valde att rösta. Karin Perers är kyrkomötets ordförande. I kyrkomötet bestäms mycket inom Svenska kyrkan.

– Det här bekräftar att det inte längre är ett bortglömt val, säger Karin Perers enligt SVT.


I Svenska kyrkans val kan både politiska partier och andra grupper ställa upp. Det blev partiet Socialdemokraterna som fick flest röster i kyrkovalet. Socialdemokraterna får därför flest mandat i kyrkomötet. Det betyder att Socialdemokraterna får ha flest personer som sitter med och bestämmer i Kyrkomötet.


Två nya grupper blev inröstade i kyrkomötet. Det är Himmel och jord och Alternativ för Sverige. Himmel och jord är en grupp som bryr sig mycket om miljöfrågor. Alternativ för Sverige är ett nationalistiskt parti.


Fredrik Modéus är biskop i Svenska kyrkan. Att Himmel och jord och Alternativ för Sverige blev inröstade i kyrkomötet tycker Fredrik Modéus visar på vilka frågor människor tycker är viktiga just nu.


Men Fredrik Modéus tycker att det är oroväckande att Alternativ för Sverige blev inröstade.

– Det är en högerextrem rörelse som nu får beslutanderätt i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det är en varningssignal, det är viktigt att Alternativ för Sverige inte står oemotsagda, säger Fredrik Modéus till SVT.


Högerextrema rörelser är grupper som ofta har rasistiska åsikter. De tycker sällan om människor från andra länder. Ofta vill högerextrema människor att bara människor som de tycker är svenska nog ska få bo i Sverige.

I söndags var det val i Svenska kyrkan.
Då röstade medlemmar i Svenska kyrkan
om vilka de tycker ska vara med och bestämma där.

 

Flest röster fick Socialdemokraterna.
Därför får Socialdemokraterna flest mandat
i Svenska kyrkan.
Det betyder att de får ha med flest personer
som bestämmer hur Svenska kyrkan ska styras.

 

I kyrkovalet var det 4 898 094 personer
som fick rösta.
Men så många röstade inte.
Det var 851 000 som faktiskt röstade.

 

Det är lite färre än förra gången
det var val i Svenska kyrkan.
Men Svenska kyrkan är ändå nöjda
med antalet som röstade i valet.