I veckan blir mycket som vanligt igen

Oro för ökad smittspridning.

Flera smittskyddsläkare är oroliga för att smittspridningen ska öka när nästan alla restriktioner tas bort. Foto: Pixabay

På onsdag ska nästan alla restriktioner tas bort. Då blir det mesta som vanligt igen. Men många smittskyddsläkare är oroliga.


Som MiniBladet tidigare har berättat ska nästan alla restriktioner tas bort på onsdag. När restriktionerna tas bort blir nästan allt som vanligt igen. Då får det till exempel vara fullsatt på fotbollsmatcher och konserter igen. Att det är fullsatt betyder att det är så många människor som får plats i lokalen eller på arenan.


Många människor är väldigt glada över att livet ska bli mer som vanligt igen. Men samtidigt är många smittskyddsläkare i Sverige oroliga.


Smittskyddsläkare har till uppgift att hindra att smittor sprids i landet. SVT har skickat en enkät till smittskyddsläkarna. I enkäten frågar SVT smittskyddsläkarna vad de tycker om att restriktionerna ska tas bort. 21 smittskyddsläkare har fått enkäten och av dem har 18 svarat.


De flesta av smittskyddsläkarna tycker att det är en bra idé att ta bort restriktionerna. Men många av smittskyddsläkarna känner sig ändå lite oroliga över hur det ska bli när restriktionerna tas bort. De är oroliga för att många ska bli sjuka i covid-19.


Smittskyddsläkarna finns på olika platser i landet. Västra Götaland har en smittskyddsläkare som heter Thomas Wahlberg. Han skriver så här om att restriktionerna tas bort:

”Jag hade gärna sett att de varit kvar några veckor till för att se att smittspridningen stadigt minskar och att fler hinner vaccinera sig”, skriver Thomas Wahlberg i SVT:s enkät.

I veckan kommer många
restriktioner att försvinna.
Restriktionerna är de regler som har sagt
vad vi inte får göra under pandemin.

 

SVT har frågat smittskyddsläkare
vad de tycker om att restriktionerna försvinner.
En smittskyddsläkare är en läkare
som arbetar med att smittor inte ska spridas i ett land.

 

De flesta smittskyddsläkarna tycker
att det är bra att restriktionerna försvinner.
Men det finns också en del som tycker
att man kunde vänta lite längre med
att ta bort restriktionerna.

 

En smittskyddsläkare heter Thomas Wahlberg.
Han skriver att det hade varit bra
att vänta några veckor till.
Då kunde man se om färre personer blir smittade
och om fler personer hinner vaccinera sig.