Plast och tuggummispottare stoppas

Förbud mot engångsplast

Plastsugrör är en av sakerna som förbjuds. Foto: Pixabay

För några dagar sedan bestämde regeringen att engångsprodukter av plast ska förbjudas. Det är till exempel sugrör, bestick och tops. Det kommer även att kosta pengar att spotta tuggummi på gatan.


Från och med i april nästa år gäller en ny lag som regeringen har bestämt. Då blir nämligen vissa plastprodukter förbjudna. Det är produkter som bara används en gång som kommer att förbjudas. Sådana plastprodukter är till exempel sugrör, tops och bestick.


Anledningen till att regeringen har bestämt det här är för att EU har satt upp ett mål för alla länderna i EU. Målet är att länderna ska minska mängden plastskräp. Ett sådant mål från EU kallas för ett EU-direktiv. EU sätter målet och sedan får länderna själva bestämma hur de ska göra för att nå målet. Därför har nu regeringen förbjudit engångsprodukter i plast.


SVT har intervjuat vår miljö- och klimatminister Per Bolund om plastskräpet.

– Det är ett problem både för att vi får skräpigare gator och torg men också för att det till slut hamnar i havet och förstör djur- och växtlivet, säger han.


Ännu en ny sak som regeringen har bestämt är att det nu kommer att kosta om man skräpar ner genom att till exempel spotta tuggummi på gatan. Pengarna som staten får in från nedskräparna ska läggas på städning.

De som bestämmer i Sverige kallas regeringen.
Regeringen har bestämt att Sverige
ska förbjuda vissa produkter av plast.
Det är sådana produkter du bara använder en gång,
till exempel sugrör eller plastbestick.

 

Regeringen bestämde det efter att EU
sagt att alla länder i EU ska ha ett nytt mål.
Målet är att minska skräp
som blir av just plast.

 

När EU sätter upp mål för länderna i EU
kallas det för ett EU-direktiv.
Det betyder att EU bestämmer målet
och länderna får bestämma hur de ska nå målet.

 

Sverige bestämde alltså att
vissa produkter av plast ska förbjudas.
Sverige bestämde också
att det ska bli böter om man skräpar ner utomhus.

Det betyder att den som till exempel
spottar ut ett tuggummi på gatan
kommer att få betala pengar.