Det är mest vita personer på TV

En pojke tittar på tv.

Vem är det egentligen som syns och hörs på TV? Foto: Pixabay

Forskare har undersökt vilka det är som syns och hörs mest i SVT och TV4.


Forskarna har titta på det som visas på TV mellan klockan 18 och 22. Det är då flest personer tittar på TV. De har tittat både på reklam, nyheter och underhållning på SVT1 och TV4. Det är de två kanalerna som flest personer tittar på.Forskarna har delat in personerna i olika kategorier efter hudfärg för att kunna jämföra olika grupper. Kategorierna är bland annat ”svart”, ”asiatisk”, ”vit” och ”personer från Mellanöstern”.Forskarna har kommit fram till att det är vita personer som syns och hörs mest, framför allt i program om nyheter och underhållningsprogram. Personer som har sitt ursprung i Mellanöstern syns minst.I reklam är det större mångfald än i andra program. Mångfald betyder att det finns människor som ser olika ut och kan olika saker.Forskarna tror att det är fler med annan hudfärg än vit som syns i reklam för att företag vill locka fler människor att köpa deras grejor.Forskarna har också undersökt hur personerna på TV är, hur de agerar och om de pratar eller inte. Forskarna har kommit fram till att personer som tillhör minoriteterna i Sverige sällan pratar eller är aktiva.

– Oavsett om det handlar om reklam, nöje eller nyheter har icke-vita sällan en talande roll och interagerar mindre med andra, säger Sayaka Osanami Törngren. Hon jobbar på Malmö Universitet och är en av forskarna som varit med i undersökningen.Text av Catharina Sigala

Forskare har undersökt
vilka människor som syns i tv.
Forskarna tittade på tv som sänds
mellan klockan 18 och 22 i kanalerna SVT och TV4.

 

Forskarna kom fram till att
det är mest vita personer i tv.
Det blir ännu tydligare i tv-program
om nyheter eller i underhållningsprogram.

 

Människorna som är med i reklamer
ser mer olika ut jämfört med varandra.
Man kan alltså säga att
det är mer mångfald i reklam.

 

Forskarna tittade också på vad
personer med olika hudfärg gjorde i tv:n.
Då kom forskarna fram till att
vita ofta var de mest aktiva och att de pratade mest.