Folk har varit fast vid polska gränsen

Människor har varit fast vid polska gränsen.

Tusentals människor har varit fast vid gränsen mellan Polen och Belarus. Foto: Pixabay

Sedan i början av november har tusentals människor bott i tält och hyddor vid gränsen mellan länderna Belarus och Polen. Människorna har velat komma in i EU.  


Belarus och Polen är grannländer, men ändå olika. Polen är, precis som Sverige, med i EU. EU är ett samarbete mellan olika länder i Europa.


Samtidigt brukar Belarus kallas för Europas sista diktatur. En diktatur är ett land där folket inte får vara med och påverka hur landet ska styras. Ofta har diktaturer en ledare som behåller makten i många år. Belarus president Aleksandr Lukasjenko har till exempel varit president i snart 30 år.


Sedan i början av november har tusentals människor varit fast vid gränsen mellan Polen och Belarus. Det är människor i alla åldrar, både barn och vuxna.


Människorna har flytt från Mellanöstern. Flera länder i Mellanöstern är nämligen inte särskilt säkra att bo i.


I Belarus har människorna fått veta att de kan få ta sig till EU. Men Polen har inte släppt in människorna och Belarus har inte velat ta tillbaka dem. Därför har människorna varit fast vid gränsen.


Belarus och EU-länderna har redan tidigare inte riktigt kommit överens. Det har bland annat berott på att EU-länderna inte gillar hur Belarus president Aleksandr Lukasjenko styr över Belarus.


Men nu har händelsen vid gränsen gjort det värre. Polens president Andrzej Duda har sagt att han tycker att Belarus anfaller Polen genom att skicka människorna till Polens gräns.


Samtidigt som länderna bråkar har människorna vid gränsen haft det svårt. De har fått bo i ett läger med tält och hyddor som de själva har byggt. De har varit oroliga eftersom de inte har vetat vad som ska hända med dem. Några människor har till och med dött när de har väntat vid gränsen.  


Men i torsdags började Belarus till sist tömma lägret vid gräsen. Människorna har i stället blivit flyttade till en lagerlokal i Belarus. 400 av dem har hittills blivit hemflugna till landet Irak i Mellanöstern. Vad som ska hända med resten av människorna vet vi inte än.

Polen och Belarus är två länder
som ligger bredvid varandra i östra Europa.
Polen och Belarus har inte
en bra relation till varandra.

 

Det har drabbat många människor
som nu är på flykt från sina hemländer.
Människorna har flytt från Mellanöstern
och kommit till Belarus.

 

Men där har de inte fått stanna.
Därför har de velat ta sig vidare till Polen.
Men Polen vill inte ta emot några människor
som kommer från Belarus.

 

Belarus har inte velat ta tillbaka dem heller.
Därför sitter människorna fast
på gränsen mellan Belarus och Polen.
Där har människorna suttit fast
sen i början av november.

 

Nu har Belarus till sist börjat ta tillbaka dem.
Men vad som kommer hända med dem
är inte helt klart.