Ny dinosaurie kan ha levt i Sverige

Sauropoderna är de största djuren som någonsin har funnits. De åt växter och hade ofta långa halsar. Foto: Pixabay

Forskare har hittat skelettdelar från en stor dinosaurie på Grönland. Nu tror forskarna att den också kan ha levt i Sverige.


Första gången forskare hittade skelettdelar från den nya dinosaurien var år 1994. Det har nu visat sig att det är en tidigare okänd typ av dinosaurie som forskarna har hittat.


Dinosaurien levde för ungefär 214 miljoner år sedan på det som i dag är Grönland. Grönland är en stor ö som ligger i Atlanten. Eftersom dinosaurien har blivit hittad på Grönland har den fått namnet Issi Saaneq. Det betyder ”kallt ben” på grönländska.


Den nya dinosaurien var en växtätare och enligt forskarna är den släkt med sauropoderna. Sauropoder är en typ av växtätande dinosaurie som var jättestora.


Sauropoderna är de största djuren som någonsin har funnits på jorden. Vissa kunde bli upp till 26 meter långa. Det är ungefär lika många meter som ett niovåningshus.


Enligt forskarna var Grönlands natur lik Sveriges under den tiden. Därför tror de att det är möjligt att skelett från Issi Saaneq också kan hittas i Sverige.

Här kan du se ett klipp på hur Issi Saaneq såg ut:

Forskare har hittat skelett
från en tidigare okänd typ av dinosaurie.
Skelettet som forskarna hittade
fanns på Grönland.

 

Forskare hade hittat skelett
från den dinosaurien innan.
Men nu har de kommit på
att det är en egen typ av dinosaurie
som de inte visste om fanns innan.

 

Dinosaurien fick namnet Issi Saaneq.
Det betyder ”kallt ben” på grönländska.

 

Forskarna tror att den dinosaurien
också kan ha levt i Sverige.
Det beror på att det var samma klimat
i Sverige och på Grönland på den tiden.