Fjällrävarna har blivit fler

En fjällräv i snö.

Fjällrävar klarar av väldigt kallt väder. Foto: Pixabay

För 20 år sedan fanns det bara cirka 40 till 60 fjällrävar i Sverige och Norge. Men nu har fjällrävarna blivit många fler.


Fjällräven är rovdjur som lever på kalla platser. Den har en varm päls och faktiskt så klarar fjällrävar av kyla ner till hela 50 minusgrader.


Fjällräven lever bland annat i vårt grannland Norge och här i Sverige. Förr i tiden fanns det tusentals fjällrävar här men sedan början av 1900-talet har fjällrävarna minskat i antal. Fjällrävarna har nämligen vackra pälsar och vi människor jagade därför dem för att ta pälsarna.


År 1928 fridlystes fjällräven. Det betyder att ingen längre får jaga fjällrävar. Men trots att fjällrävarna nu är fridlysta har det gått långsamt för dem att bli fler igen. I slutet av 1900-talet försvann nästan fjällrävarna helt.  


Naturvårdsverket är en svensk myndighet som arbetar med miljö- och naturfrågor. Tillsammans med myndigheterna i Norge har de räknat fjällrävarna. De svenska fjällrävarna som finns i dag lever nämligen i fjällen vid gränsen till Norge.


Räkningen visar att fjällrävarna har blivit många fler. År 2000 fanns det bara omkring 40 till 60 fjällrävar i Sverige och Norge. Nu räknar Naturvårdsverket med att det finns omkring 470 fjällrävar. Det beror bland annat på att det har funnits gott om mat för fjällrävarna de senaste åren.

Fjällrävar är ett djur
som bor på kalla platser.
Fjällrävarna har varm päls
för att klara av kalla temperaturer.

 

Men det har inte funnit så många fjällrävar
på många år.
År 2000 fanns det bara ungefär 40 till 60 fjällrävar
i hela Sverige och Norge tillsammans.

 

Men nu har det gått bättre för fjällrävarna.
Den senaste räkningen visar
att det finns ungefär 470 fjällrävar
i Sverige och Norge.

 

Fjällrävarna har kunnat bli fler
för att det bland annat har funnits gott om mat de senaste åren.
Förr i tiden jagade människor fjällrävar
men det har varit förbjudet i många år nu.