I sommar ändras betygssystemet

Någon gör en skoluppgift.

Foto: Jessica Lewis/Unsplash

Efter sommarlovet kommer betygssystemet att vara lite annorlunda. Tanken är att elever inte ska behöva vara lika bra hela tiden för att få ett visst betyg.


Svenska elever börjar få betyg i sjätte klass. Det finns fem godkända betyg: A, B, C, D och E. A är högst och E är lägst. Det finns också ett betyg som heter F. F får elever som inte får godkänt.


Efter den 1 juli kommer betygssystemet inte fungera likadant som tidigare. Sveriges politiker har nämligen bestämt att betygssystemet för elever som går i grundskolan och gymnasiet ska ändras.


Anledningen till ändringen är att politikerna vill att betygen ska ge en bättre bild av vad eleverna faktiskt kan. 


SVT har intervjuat en högstadielärare som arbetar på Junedalsskolan i Jönköping. Hon heter Åsa Söderström och hon säger att hon tror att betygssystemet kommer att bli bättre och mer rättvist nu.


Förändringen är nämligen till för att lärare ska kolla mer på helheten när de sätter betyg. Det betyder att eleverna inte längre måste vara lika bra hela tiden för att få ett visst betyg.

– Jag tror att på det hela taget blir det bättre. Eleven får en mer rättvis chans och man har råd att ha en dålig dag, säger Åsa Söderström till SVT.


Fundera och diskutera:

1. Vad tycker du om förändringen i betygssystemet?

2. Är det viktigt att få bra betyg? Varför/varför inte?

3. Vilka ämnen är du bäst på i skolan? Varför?

Idag får elever betyg
från och med sjätte klass.
De betygen är A, B, C, D, E eller F.
A till E är godkända betyg
men F är inte godkänt.
Det kallas för ett betygssystem.

 

Men det har varit många
som tycker att det inte är ett bra system.
Många har sagt att det varit för svårt
att få högsta betyg i det betygssystemet.

 

Därför kommer systemet
att bli lite annorlunda efter sommarlovet.
Då ska lärarna göra en helhetsbedömning
av vad eleverna kan
och sätta betyg efter det.

 

På så sätt behöver en elev
inte få A på alla prov
men kan ändå få A på en kurs.

 

Fundera och diskutera:

1. Vad tycker du om förändringen i betygssystemet?

2. Är det viktigt att få bra betyg? Varför/varför inte?

3. Vilka ämnen är du bäst på i skolan? Varför?