Du kan bli smart av att spela datorspel

Någon som spelar datorspel

Att spela datorspel kan vara bra för hjärnkontoret. Foto: Unsplash.

Forskare i USA har gjort en studie om barn och skärmtid. Studien visar att barnen blev smarta av att spela datorspel.Ungefär 9 000 barn i åldern nio till tio år var med i studien. Forskarna gjorde olika tester med barnen för att kolla deras intelligens. Barn och föräldrar fick också svara på frågor om hur mycket tid barnen spenderade framför en skärm, till exempel spela datorspel, kolla på film och tv och sociala medier.Efter två år träffade forskarna ungefär 5 000 av barnen igen. Då fick barnen göra samma tester. Barnen som hade spelat datorspel hade blivit smartare jämfört med barnen som inte hade spelat datorspel.


I genomsnitt satt barnen totalt fyra timmar om dagen framför en skärm. 2,5 timmar tittade de på tv och film, en halvtimme kollade de sina sociala medier och 1 timme gick till datorspel.


Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han säger att studiens resultat visar att datorspel kan göra barn smartare.

Forksare i USA har undersökt
om barn blir smartare av att spela datorspel.
De kom fram till att barn
kan bli smartare av att spela datorspel.

 

Forskarna gjorde ett experiment.
De undersökte 9 000 barn.
Barnen fick göra några intelligens-tester.

 

Efter testerna spelade några av barnen datorspel
och några spelade inte datorspel.
Efter två år fick alla barn
göra samma tester igen.

 

Då såg forskarna att de barn
som hade spelat datorspel
hade blivit bättre på testerna
än barnen som inte hade spelat datorspel.