Världens största växt är 4 500 år

Växten hittades i Shark Bay i Australien. Foto: Dylan Shaw/Unsplash

I havet utanför Australien har forskare hittat ett sjögräsfält. Undersökningar visar att hela fältet består av samma växt. Det är därför världens största växt.


När forskarna först hittade det stora fältet med sjögräs trodde de att det var många olika växter som växte bredvid varandra. Men sedan undersökte forskarna saken och det visade sig att hela sjögräsfältet, som växter i havet utanför Australien, är en och samma växt.


Under minst 4 500 år har växten funnits där. Den har vuxit genom att klona sig själv. Att den klonar sig själv betyder att den gör exakta kopior av sig själv för att bli större.


Hur stor är då världens största växt? Enligt forskarna är den 180 kvadratkilometer stor. Det betyder att växten är tre gånger större än det lilla europeiska landet San Marino som ligger i Italien.  


Men forskarna säger också att den enorma växten brukade vara ännu större. På tio år har den nämligen krympt med sju kvadratkilometer. Det beror på klimatförändringarna. Klimatförändringarna har nämligen gjort havet varmare och har orsakat stormar som har förstört lite av växten.

Utanför Australien har forskare hittat
världens största växt.
Det är ett sjögräs som är
180 kvadratkilometer stort.

 

Forskarna trodde först att
det var många olika växter.
Men när forskarna undersökte sjögräset
såg de att det faktiskt var en växt.

 

Sjögräsväxten är väldigt gammal.
Forskarna säger att växten är
över 4 500 år.

 

Men växten har faktiskt varit större.
På senare år har den krympt
på grund av att havet blir varmare.