Mindre kultur än innan pandemin

Fler restriktioner försvinner

Många vill undvika att vara bland många människor. Foto: Pixabay

Trots att vi kan leva nästan som vanligt igen finns det saker vi fortfarande gör mindre av. Enligt en ny undersökning går bara en fjärdedel av alla svenskar på lika många kulturevenemang som före pandemin.


Tidigare under pandemin kunde vi inte gå på kulturevenemang som bio, konserter och teatrar lika mycket som vi hade gjort tidigare.


Nu kan vi det igen, bland annat tack vare att det inte längre finns någon gräns på hur många människor som får vara på samma plats.


Men trots det visar en ny undersökning att många människor inte går på lika många kulturevenemang som före pandemin.


Enligt undersökningen går bara en fjärdedel av alla svenskar på lika många kulturevenemang som de gjorde före pandemin. Undersökningen visar också att många hellre går på små evenemang där det inte är så mycket människor.


En som har varit med och gjort undersökningen heter Lukas Berg. Han säger att många människor känner sig ovana på grund av pandemin.

– Samt att det finns en del som fortfarande känner sig oroliga att vara i större sällskap, säger Lukas Berg till SVT.

Fundera och diskutera:

  1. Har du gått på bio nyligen? Varför/varför inte?
  2. Varför tror du att många föredrar mindre evenemang?
  3. Vad för evenemang har du saknat mest under pandemin?

Tidigare under pandemin var det många regler
för vad vi fick och inte fick göra.
Nu finns det inte lika många regler längre
men vi beter oss inte helt som vi gjorde innan.

 

Ett exempel är stora kulturevenemang
som till exempel konserter.
På grund av pandemin är det inte lika många
som vill gå på stora konserter längre.

 

Lukas Berg har gjort en undersökning
om hur vi beter oss efter pandemin.
Han säger att många människor
känner sig ovana att vara på stora evenemang.

 

Lukas Berg säger också att vissa människor
fortfarande känner sig oroliga för stora folksamlingar.

 

Fundera och diskutera:

  1. Har du gått på bio nyligen? Varför/varför inte?
  2. Varför tror du att många föredrar mindre evenemang?
  3. Vad för evenemang har du saknat mest under pandemin?