Legg för ägg! Butik sätter åldersgräns på ägg

Ägg med en markering där det står "16+"

Bilden är ett montage.

En matbutik i Stockholm har satt en åldersgräns på ägg. Anledningen är att unga kastar ägg på spårvagnar nära butiken.  


Nockebybanan är en spårväg som finns i Stockholm. På spårvägen kör det spårvagnar som människor kan åka med.


Men det finns problem med att unga människor kastar ägg på spårvagnarna. Företaget som har spårvagnarna har därför bett en matbutik som ligger nära banan att sätta en åldersgräns på sina ägg.


Nu blir unga som vill köpa ägg i butiken leggade för att visa att de är minst 16 år gamla. Att bli leggad betyder att man får visa upp legitimation för att visa vem man är.


Vill någon som är yngre än 16 år köpa ägg kan butiken ringa personens föräldrar för att fråga om det är okej att den köper ägg.


Poängen med åldersgränsen är att hindra unga från att kasta ägg på spårvagnarna. Men att sätta en åldersgräns kan vara diskriminering.


Diskriminering är när någon blir sämre behandlad för att den tillhör en viss grupp. Enligt svensk lag finns det sju typer av diskriminering.


Enligt lagen är det till exempel diskriminering att behandla någon sämre för att den har ett visst kön eller en viss religion. Det är även diskriminering att behandla någon sämre på grund av vilken ålder den har.


Därför kan det vara diskriminering att sätta en åldersgräns på ägg. SVT har intervjuat en jurist som heter Fredrik Jörgensen. En jurist är en expert på lagar.


Fredrik Jörgensen säger att han aldrig tidigare har hört talas om att en butik har satt en åldersgräns på matvaror. Men han säger också att det kan gå bra i det här fallet.  

– Om ägg ses som ett vapen i ett sammanhang så är det okej att sätta en åldersgräns, säger han till SVT.

Nockebybanan är en spårväg
som finns i Stockholm.
På spårvägen kör det spårvagnar
som människor kan åka med.

 

Nockebybanan har haft problem
med att ungdomar kastar ägg på spårvagnarna.
Därför bad företaget som äger spårvagnarna
att en butik i närheten skulle sluta sälja ägg till ungdomar.

 

Butiken har därför börjat legga ungdomar
som köper ägg.
Det betyder att butiken ber om att få se en legitimation.
På en legitimation står det
vem man är och hur gammal man är.

 

Om någon är under 16 år
måste deras föräldrar godkänna
att deras barn köper ägg.