Veckans fördjupning: naturgas

Närbild på en gasspis.

Naturgas kan till exempel användas till gasspisar. Foto: Kwon Junho/Unsplash

Den senaste tiden har många människor pratat om naturgas. Anledningen är att Ryssland inte har velat sälja naturgas till länder som har sanktioner mot Ryssland.


Naturgas är en gas som finns nere i marken på vissa platser i världen. Vi människor tar upp naturgasen ur jordskorpan för att använda den till att till exempel skapa el och ha som bränsle till olika fordon.


Ett land som tar upp mycket naturgas ur marken är Ryssland. I Ryssland finns det nämligen väldigt mycket naturgas som de kan ta upp och sälja. Många länder köper därför naturgas av Ryssland. Ett sådant land är Tyskland.  


Men att Ryssland har startat krig i Ukraina har fått konsekvenser. Många länder i världen har gjort sanktioner mot Ryssland. Det betyder att länderna bland annat har slutat sälja och köpa vissa varor av Ryssland. Sanktionerna finns för att länderna tycker att Ryssland gör fel som krigar.


Trots sanktionerna köper en del länder fortfarande naturgas från Ryssland, även om många har börjat köpa mindre. Vissa länder har också planer på att försöka klara sig helt utan den ryska gasen.


Sanktionerna är dåliga för Ryssland. De gör så att Ryssland tjänar mindre pengar. För att försöka stoppa sanktionerna har därför Ryssland den senaste tiden inte velat sälja någon naturgas. De som bestämmer i Ryssland säger att de inte tänker sälja naturgas som vanligt igen förrän de andra länder tar bort sina sanktioner mot Ryssland.


Att Ryssland gör så skapar problem för många länder. Att använda el är redan dyrt och det här kan göra att elpriserna blir ännu högre. Många människor oroar sig för hur det ska bli i vinter när det är kallt och mer el och gas därför behövs.  


Eftersom Tyskland i vanliga fall använder mycket naturgas från Ryssland måste tyskarna nu följa nya regler för att spara på gasen. Till exempel måste butiker ha sina dörrar stängda för att inte släppa ut värme i onödan. Byggnader som människor arbetar i får inte heller vara för varma enligt reglerna.  

Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: naturgas


Naturgas är fossilt


Naturgas är ett fossilt bränsle. Det betyder att gasen har skapats av organiskt material som har brutits ner långt nere i marken. Det organiska materialet är växter och djur som dog för många miljoner år sedan.


Det finns flera fossila bränslen som har skapats på samma sätt som naturgas. Två andra fossila bränslen är till exempel bensin och kol.


Naturgas släpper ut mindre koldioxid än andra fossila bränslen. Men naturgas är dålig för klimatet på andra sätt. Det innehåller nämligen gasen metan som, precis som koldioxid, är dåligt för klimatet.

Visste du att kossors rapar också innehåller metan? Foto: Pixabay

Naturgas i Sverige


Sverige använder inte lika mycket naturgas som många andra länder, men vi använder en del. Vi använder naturgasen i industrier och som bränsle i värmeverk.


En del människor använder också naturgas för att värma upp sina hem. Naturgas kan också användas i gasspisar där gasen skapar värme för att man ska kunna laga mat.


Den naturgas vi använder kommer från olika platser, till exempel från vårt grannland Danmark. En liten del av gasen kommer från Ryssland.

Naturgas och andra gaser kan användas till matlagning. Foto: UnsplashLedningar och nedkylning


Men hur kommer då gasen till Sverige från andra länder? Naturgasen transporteras på två sätt. Det vanligaste sättet är att transportera naturgas genom långa gasledningar.


Mellan Ryssland och Tyskland går det till exempel två kända naturgasledningar som heter Nordstream 1 och Nordstream 2. Ledningarna ligger på Östersjöns botten.


Man kan också kyla ner gasen till vätska. Vid 162 minusgrader slutar naturgas att vara en gas och blir i stället flytande. Den kalla naturgasvätskan kan man sedan transportera i speciella behållare på till exempel tåg och fartyg.

Flytande naturgas kan transporteras på fartyg. Foto: PixabayRuttna ägg


Det händer ibland att naturgas börjar läcka. Det kan vara farligt eftersom naturgas kan explodera. Naturgas är genomskinlig och saknar lukt. Vi människor kan därför inte upptäcka naturgasläckor på egen hand.


Men det finns det en smart lösning på. Vi människor blandar nämligen gasen med ett ämne som gör att den luktar jätteäckligt, ungefär som ruttna ägg. På så sätt blir det lätt att upptäcka gasläckor.

Ett tillsatt ämne får naturgas att lukta som ruttna ägg. Foto: Pixbay

Naturgas är en gas som finns
nere i jorden.
Vi människor kan använda naturgas
till många olika saker. 

 

Med naturgas kan vi till exempel göra
elektricitet till hus eller drivmedel till bilar. 

 

Ett land som brukade sälja mycket naturgas
är Ryssland.
Men på grund av kriget i Ukraina
har många länder bestämt att ha sanktioner mot Rysslnad.

 

Sanktionerna betyder att de inte köper saker från Ryssland
för att Ryssland inte ska få lika mycket pengar.
På grund av sanktionerna har Ryssland
slutat sälja naturgas till många länder. 

 

Tyskland är ett land
som länge har köpt naturgas av Ryssland.
Men nu måste Tyskland därför spara
på den gas de har.
Därför måste människor i Tyskland
vara försiktiga med hur de använder till exempel el. 

 

Veckans fördjupning: naturgas

Naturgas är fossilt

Naturgas är ett fossilt bränsle.
Det betyder att gasen kommer från
organiskt material i marken.
Det organiska materialet är till exempel
djur och växter som dog för miljoner år sen. 

 

Det finns andra fossila bränslen.
Olja och kol är också fossila bränslen
som kommer från organiskt material. 

 

Men när vi använder naturgas
blir det inte lika mycket koldioxid
som det blir av olja och kol.
Men det blir till exempel mer metangas.
Metangas är en gas som också
bidrar till ett sämre klimat, precis som koldioxid. 

 

Naturgas i Sverige

Sverige använder inte
lika mycket naturgas som många andra länder. 
Men vi använder en del. 

 

Sverige använder till exempel naturgas
för att skapa värme. 

 

Den naturgas vi använder i Sverige
kommer från olika platser.
Till exempel kommer mycket från
vårt grannland Danmark.
Men en liten del av gasen kommer från Ryssland.

 

Ledningar och nedkylning

För att få gasen från ett land
till ett annat
använder länderna stora ledningar.
Det är som jättestora rör
som gasen åker igenom. 

 

Det finns till exempel två kända ledningar
mellan Ryssland och Tyskland.
De ledningarna heter
Nordstream 1 och Nordstream 2.
Ledningarna ligger på havets botten. 

 

Det finns ett annat sätt
för att flytta mycket gas.
Det är att kyla ned gasen
så att den blir jättekall.

 

När naturgas är 162 minusgrader
slutar det vara gas och blir flytande istället.
Då har gasen blivit en vätska.
Den vätskan kan man lägga i
speciella behållare som kan flyttas med båt eller tåg. 

Ruttna ägg

Det händer ibland att naturgas börjar läcka.
Det kan vara farligt eftersom naturgas kan explodera.
Naturgas är genomskinlig och saknar lukt.
Vi människor kan därför
inte upptäcka naturgasläckor på egen hand.

Men det finns det en smart lösning på.
Vi människor blandar nämligen gasen
med ett ämne som gör att den luktar jätteäckligt.
Det luktar då ungefär som ruttna ägg.
På så sätt blir det lätt att upptäcka gasläckor.