Greta Thunberg blir ambassadör för Min stora dag

Greta Thunberg

Greta Thunberg vill inspirera barn och unga. Foto: Magnus Ragnvid.


Greta Thunberg hoppas kunna vara en förebild för barn som lever med diagnoser.


Min stora dag är en välgörenhetsorganisation som skapar upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Upplevelserna ska ge barnen kraft att kämpa vidare. 


Greta Thunberg har varit engagerad i Min stora dags arbete tidigare. Hon har gästat Youtube-serien Min stora dag med vänner och hon har delat ut julklappar på sjukhus.  


Nu blir hon alltså en officiell ambassadör för organisationen.

– Jag känner mig väldigt hedrad och väldigt glad att bli ambassadör för Min stora dag. För mig betyder det väldigt mycket eftersom jag tycker det är viktigt att belysa den kamp som många barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser utkämpar varje dag i det tysta, säger Greta Thunberg i ett pressmeddelande.Greta Thunberg säger också att det krävs mer än mediciner för att vi ska bli friska.

– Man behöver den här glädjen som är livsviktig, för man behöver känna meningsfullhet helt enkelt. Annars blir det ju bara värre, då mår man inte bättre, säger hon.Greta Thunberg har diagnosen Aspergers syndrom som är en form av autism. Hon önskar att fler människor pratar om vilka diagnoser de har.

– Om jag som yngre med allt det jag gick igenom hade haft några slags förebilder eller folk som var öppna med det, så hade jag förmodligen mått mycket bättre och haft det mycket lättare att ta mig ur det, ta mig igenom det. Så det hoppas jag att jag på något sätt kan bidra med, säger Greta Thunberg i pressmeddelandet. 


Jennifer McShane är generalsekreterare på Min stora dag. Hon är glad att Greta Thunberg nu blir ambassadör för organisationen.

–  Vårt samarbete med Greta är stort och betydelsefullt på så många plan. Hennes öppenhet kring sina egna erfarenheter och vad det innebär att vara ung och leva med en diagnos – både det svåra men också alla möjligheter – kommer stärka många i vår målgrupp, säger hon i pressmeddelandet.

200 000 barn och unga i Sverige kämpar med en allvarlig sjukdom eller diagnos, enligt Min stora dag.


Fundera och diskutera
1. Varför tror du att det kan vara svårt att vara öppen med sin diagnos?
2. Vad kan vi göra för att fler ska känna att de kan vara sig själva?
3. Vad hade du önskat dig för slags upplevelse?


Se en video där Greta Thunberg berättar mer om varför hon vill vara ambassadör för Min stora dag. 

Det finns en organisation
som heter Min stora dag.
Den organisationen skapar upplevelser för barn
som har allvarliga sjukdomar eller diagnoser.

 

Nu ska Greta Thunberg bli ambassadör
för organisationen Min stora dag.
Det betyder att hon ska representera
organisationen och det den arbetar med.

 

Greta Thunberg har diagnosen Aspergers syndrom.
Det är en form av autism.
Greta Thunberg säger att hon hade velat ha
fler förebilder med diagnoser
när hon var yngre.

 

Nu hoppas Greta Thunberg
kunna vara en förebild för andra barn
som har allvarliga sjukdomar elle diagnoser.

 

Fundera och diskutera
1. Varför tror du att det kan vara svårt att vara öppen med sin diagnos?
2. Vad kan vi göra för att fler ska känna att de kan vara sig själva?
3. Vad hade du önskat dig för slags upplevelse?