Färre elever får godkänt i simning

Färre elever fick godkänt i simning 2022 jämfört med 2014. Foto: Pixabay.

I våras var det 8 300 elever som inte fick godkänt i simning. Det är fler elever jämfört med för åtta år sedan.


Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. För att bli godkänd behöver eleven kunna simma 200 meter i en följd, 50 meter av dessa ska vara ryggsim.


Skolverket har gjort en undersökning där de har frågat idrottslärare om hur många sjätteklassare som fick godkänt i simning våren 2022. Det här har Skolverket gjort två gånger tidigare, en gång 2010 och en gång 2014. Nu kan de alltså se hur bra barn kan simma i dag jämfört med tidigare undersökningar.


2014 var det fem procent av sjätteklassarna som inte fick godkänt i simning. 2022 har den siffran ökat till sju procent. Alltså är det fler elever i dag än för åtta år sedan som inte klarar kraven för att bli godkända i simning.


Idrottslärarna har svarat på enkätfrågor i undersökningen. Många av dem tycker att det är en utmaning att få till simundervisningen. Det kan bero på tillgång till simhallen, transport till och från simhallen eller att elever inte dyker upp.


Simkunnighet på skolorna skiljer sig åt mycket mellan olika skolor. Sabina Vesterlund på Skolverket säger att alla barn måste få bra stöd så att de lär sig simma.
– Det har alla elever rätt till oavsett bakgrund, säger Sabina Vesterlund i ett pressmeddelande.Fundera och diskutera

1. Tränar ni mycket på att simma i skolan?

2. Hur säker känner du dig på att simma?

3. Har du några förslag på hur simundervisningen skulle kunna bli bättre?

Färre elever får godkänt i simning idag
jämfört med för åtta år sen.
Det visar en ny undersökning
som Skolverket har gjort.

 

Skolverket är en myndighet
som jobbar med alla Sveriges skolor.
På Skolverket jobbar Sabina Vesterlund.
Hon säger att alla elever
har rätt att lära sig simma.

 

Men i våras var det 8 300 elever
som inte hade godkänt i simning.
Det innebär att de inte klarade
att simma 200 meter i en följd
varav 50 meter ska vara ryggsim.

 

Simning ingår i ämnet idrott.
Många idrottslärare säger
att det är svårt att passa in simning på schemat.