Forskare: Låt barnen gå eller cykla till skolan

Forskare tycker att fler föräldrar borde låta sina barn cykla eller gå till skolan. Foto: Pixabay.

Forskarnas råd till föräldrar

Barn gå eller cykla till och från skolan redan från förskoleklass.

Barnet bör först lära sig trafikmiljön på ett säkert sätt tillsammans med en vuxen. Sedan kan barnet gå eller cykla tillsammans med andra barn eller på egen hand.

Källa: Forskning.se

Fler barn skulle kunna cykla eller gå till skolan. Men föräldrar skjutsar hellre sina barn på grund av att de är oroliga för trafiksäkerheten. Det har forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) kommit fram till.

Ofta kommer det nyheter om att barn rör på sig för lite. Men kanske är vuxna en del av problemet.

Enligt en ny studie vid Luleå tekniska universitet så hade fler barn kunnat ta sig själva till och från skolan, men många föräldrar vill helst köra sina barn.

– Problemet är inte barnen, det är föräldrarna. De älskar sina barn och skjutsar dem till skolan av omsorg, men det blir många gånger en missriktad omsorg, säger Anna-Karin Lindqvist till SVT. Hon är biträdande professor i fysioterapi vid LTU.

Anna-Karin Lindqvist menar att föräldrar är oroliga för att deras barn ska skadas i trafiken.

– Det märkliga är att det aldrig har varit så tryggt och säkert och föräldrar har aldrig varit så oroliga, säger Anna-Karin Lindqvist.

Thea Graf är 10 år och bor i Luleå. Hon har gått själv till och från skolan sedan hon började i första klass. 

– Till och med dagar när jag vaknar trött blir jag piggare av att gå dit, säger hon till SVT.
Fundera och diskutera

  1. Hur tar du dig till skolan?
  1. Känner du dig säker när du går eller cyklar där du bor?
  2. Vad brukar du göra när du vill röra på dig?

Det är bra att röra på sig.
Ett sätt att röra på sig
är att gå till skolan.
Men nu har forskare sett
att det inte är så många barn som går till skolan.

 

Men forskarna såg också
att det är föräldrarna som inte vill
att barnen går till skolan.

 

Många föräldrar tror att det är tryggare
om de skjutsar barnen till skolan.
Men då får barnen inte röra på sig
som är viktigt för att må bra.

 

Därför säger forskarna att fler föräldrar
borde låta barnen gå eller cykla till skolan.

 

Fundera och diskutera

  1. Hur tar du dig till skolan?
  2. Känner du dig säker när du går eller cyklar där du bor?
  3. Vad brukar du göra när du vill röra på dig?