Riksdagen har röstat ja till Nato

Sveriges riksdag röstar ja till att gå med i Nato. Foto: Sveriges riksdag.

Nu har riksdagen ja för att Sverige ska gå med i Nato. Alla partier röstade ja förutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Onsdagen den 22 mars blev en historisk dag. I 200 år har Sverige inte ingått i en allians. Men nu har Sveriges riksdag röstat ja till att gå med i Nato. 

269 stycken röstade ja, 37 stycken röstade nej och 43 röstade inte. Det betyder att Sverige nu har röstat för att gå med i Nato.

Sex av åtta partier röstade ja. Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Tidigare var det fler partier som inte ville gå med i Nato. Men efter Rysslands krig i Ukraina tycker fler partier att vi behöver samarbeta med de andra Nato-länderna om det skulle bli krig. 

Utrikesminister Tobias Billström var nöjd efter röstningen. 

– Det är en styrka att sex av åtta partier ställer sig bakom ett svenskt Natomedlemskap, sa han enligt SVT.

Nu kan regeringen göra de ändringar i lagen som krävs för att Sverige ska gå med i Nato. Men innan Sverige kan gå med måste fortfarande Turkiet och Ungern säga ja. Alla andra Nato-länder har sagt ja till att Sverige går med.

Nu har Sveriges riksdag
röstat ja till att gå med i Nato.
Bara två partier röstade nej.

 

Att Sveriges riksdag har röstat ja till Nato
betyder att regeringen kan ändra vissa lagar
för att Sverige ska få gå med i Nato.

 

Nato är ett samarbete mella olika länder.
Om något Nato-land hamnar i krig
hjälper de andra Nato-länderna till.

 

Sverige har inte varit med i något
liknande samarbete på 200 år.
Därför är det en historisk händelse
att riksdagen nu röstat för att gå med i Nato.

 

Men innan Sverige kan gå med i Nato
behöver Turkiet och Ungern godkänna Sverige.