Över 300 unga människor stämmer staten

Gruppen Aurora tycker att Sveriges klimatpolitik är olaglig. Foto: Pixabay.

Gruppen Aurora tycker inte att Sveriges klimatarbete följer lagen. Därför stämmer de staten.


En grupp som kallar sig för Aurora stämmer den svenska staten. De tycker att Sverige måste göra mer för att hjälpa klimatet och planeten. En av medlemmarna i Aurora är Greta Thunberg.


Aurora har arbetat med stämningen i två år. De tycker inte att Sverige gör tillräckligt för att minska sina utsläpp.


En av dem som arbetat med stämningen heter Anton Foley. Han säger att staten bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna när de inte gör tillräckligt för klimatet. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Han säger att det kan ta flera år innan det blir klart vem som får rätt i domstol. Det kan ta så lång tid att regeringen hinner bytas ut innan det är klart.
– Oavsett regering vore det politiskt självmål att inte ta det på allvar. Det skulle även visa för omvärlden att Sverige inte följer de lagar som vi har förbundit oss att följa, säger han till TT.


I Europa finns det andra grupper som stämmer andra europeiska stater för att inte göra tillräckligt för klimatet. En grupp i Nederländerna heter Urgenda. De stämde den nederländska staten för att få ner utsläppen av växthusgaser och fick rätt.

– Det är många processer som har förlitat sig på Europakonventionen precis som vi. Vi hoppas ju att det är en trend att ta till alla medel för klimatet, säger Anton Foley.Fundera och diskutera

  1. Vad tänker du när du läser om Auroras stämning?
  2. Känner du dig orolig för klimatet ibland? Hur känns det då?
  3. Finns det något annat du tycker att vi borde ändra på i Sverige?

En grupp som heter Aurora
stämmer den svenska staten.
Att stämma någon kan man göra
när man tycker att de har brutit mot en lag.
Då måste en domstol undersöka
om någon faktiskt bryter mot lagen.

 

Aurora är en grupp med många unga.
De tycker inte att den svenska staten
gör tillräckligt för att hjälpa klimatet.
Därför stämmer de staten.

 

Aurora tycker inte att staten följer
Europakonventionen eller
de mänskliga rättigheterna.

 

Det kan ta väldigt lång tid
för domstolen att undersöka vem som har rätt.
Men andra grupper har lyckats få rätt
i andra länder i Europa.

 

Fundera och diskutera

  1. Vad tänker du när du läser om Auroras stämning?
  2. Känner du dig orolig för klimatet ibland? Hur känns det då?
  3. Finns det något annat du tycker att vi borde ändra på i Sverige?