Vi slänger mindre mat

Varje slänger vi cirka 15 kilo mat som går att äta. Foto: Shutterstock.

Maten har blivit dyrare den senaste tiden. Det har gjort att vi faktiskt slänger mindre mat.

Varje år brukar vi slänga cirka 15 kilo mat per person. Dessutom häller vi ut cirka 18 kilo mat och dryck i vasken.

Vi slänger alltså mycket mat och dryck som vi hade kunnat äta. Det här brukar kallas för matsvinn.

Men nu när maten har blivit dyrare slänger vi mindre. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

Karin Fritz arbetar på Livsmedelsverket och är expert på matsvinn.

– Det är tråkigt att det är de höga matpriserna som är anledningen till att konsumenterna tar hand om maten bättre, men det är bra att matsvinnet minskar, säger hon till SVT 


Att slänga mat är inte bara slöseri. Det är också dåligt för klimatet. Mellan 8 och 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från matsvinn.

– När du slänger mat som du hade kunnat att äta har du belastat miljön hela vägen från odling, bearbetning, transport och förvaring. Det är ett enormt slöseri av jordens resurser, säger Karin Fritz till SVT.


Svenskarna slänger ganska mycket mat
som faktiskt går att äta.
Vanligtvis brukar varje svensk
slänga ungefär 15 kilo mat varje år.

 

Men nu har svenskarna
slutat slänga så mycket mat.
Det beror på att maten
har blivit så dyr.

 

Livsmedelsverket är en myndighet
som jobbar bland annat med mat.
De har undersökt hur mycket mat
svenskarna slänger varje år.

 

På Livsmedelsverket jobbar Karin Fritz.
Hon säger att det är bra
att svenskarna slänger mindre mat.
Även om hon tycker att det är tråkigt
att det beror på att maten har blivit så dyr.

 

Fundera och diskutera

1. Varför tror du att vi slänger så mycket mat?
2. Har du några tips på hur vi kan slänga mindre mat?
3. Hur är det hemma hos dig? Äter ni all mat eller slänger ni en del?