Veckans fördjupning: Kartor

En världskarta. Foto: Shutterstock

Hur såg det ut där du bor för 300 år sedan? Det kan du ta reda på. Nu har nämligen Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket lagt ut kartor från 1700-talet på nätet.


Riksantikvarieämbetet är en svensk myndighet med ett långt och lite svårt namn. Myndighetens uppgift är att ta hand om Sveriges kulturarv. Vårt kulturarv består av idéer, traditioner och saker från vår historia.


Kulturarv kan därför vara väldigt många olika saker. En byggnad kan vara ett kulturarv. Andra saker som kan vara kulturarv är exempelvis språk, maträtter, konst och sagor.


Nu har Riksantikvarieämbetet haft ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket. Naturvårdsverket är en myndighet som jobbar för att hjälpa miljön.


Projektet har gått ut på att digitalisera gamla kartor över Sverige. Kartorna är från 1700-talet och har tidigare bara funnits på papper i Riksarkivet.


Riksarkivet är ett jättestort arkiv där det finns sparat stora mängder papper om olika saker. Förutom kartor finns det allt möjligt. I arkivet finns till och med brev från Gustav Vasa sparade.


Nu när kartorna har blivit digitaliserade kan vem som helst ladda ner dem från internet för att se hur det såg ut på olika platser i Sverige för 300 år sedan.


Mattias Schönbeck jobbar på Riksantikvarieämbetet. Han säger till SVT att kartor är jätteintressanta.

– Det här är ju en skatt och nu är den tillgänglig, säger han.


Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: Kartor


Kartografi

Kartografi är läran om att göra kartor. Människor har hållit på med kartigrafi och gjort kartor länge. Det finns många olika slags kartor som är till för olika saker. En topografisk karta kan till exempel visa var det finns berg och dalar, en befolkningskarta visar var det bor människor och en politisk karta visar var olika länder ligger.


Den äldsta kända kartan kommer från Mesopotamien. Mesopotamien är ett historiskt område mellan floderna Eufrat och Tigris i Mellanöstern.


Kartan från Mesopotamien är några tusen år gammal och visar både Mesopotamien, men även mytologiska väsen.

Kartografer från förr. Foto: Tekniska museet/fotograf okändCarta Marina

Den första någorlunda korrekta kartan över Norden heter Carta Marina. Den skapades av en svensk präst och kartograf som hette Olaus Magnus.


Han arbetade med kartan i tolv år innan den blev klar. Den trycktes första gången år 1539 och fick namnet Carta Marina.


I flera hundra år var kartan försvunnen, men år 1886 hittades ett exemplar på ett bibliotek i den tyska staden München, så nu kan vi återigen se hur Olaus Magnus karta såg ut.

Så här ser Carta Marina ut. Känner du igen Sverige? Foto: Kungliga biblioteket
Bättre kartor

Nu för tiden är det mycket lättare att göra kartor. Till exempel har vi satellitkartor där man kan se exakt hur världen ser ut. Bilderna tas av satelliter i rymden.


Så lätt var det inte förr. Då fick människorna som gjorde kartor bege sig ut i världen för att rita hur den såg ut. Det var också viktigt att mäta så att kartan blev så bra som möjligt. På den tiden blev kartorna inte lika exakta som i dag.

I dag kan vi ta bilder på världen från rymden.Vita fläckar

En vit fläck är ett område på en karta där man inte vet hur det ser ut. Förr i tiden var det vanligt med vita fläckar. Det tog helt enkelt tid att utforska världen och undersöka hur den såg ut.


Men trots att vi i dag har väldigt bra verktyg för att skapa kartor finns det fortfarande vita fläckar på vissa platser.


Det finns organisationer som arbetar med att skapa kartor över sådana områden. Under åren har de exempelvis tagit fram nya kartor över platser i Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Fransk karta från 1700-talet med många vita fläckar. Foto: Princeton University Library

Det finns en myndighet
som heter Riksantikvarieämbetet.
Riksantikvarieämbetet jobbar med många olika saker.
De har till exempel väldigt många gamla kartor. 

 

Riksantikvarieämbetet har tillsammans
med myndigheten Naturvårdsverket
digitaliserat gamla kartor som Riksantikvarieämbetet har.
Det betyder att man nu kan hitta kartor
från 1700-talet på internet. 

 

Därför kan nu vem som helst se
hur det såg ut där just de bor för 300 år sen. 

 

Mattias Schönbeck jobbar på Riksantikvarieämbetet.
Han säger att kartor är jätteintressanta.

– Det här är ju en skatt
och nu är den tillgänglig, säger han.

 

Veckans fördjupning: Kartor

Kartografi

Kartografi är läran om att göra kartor.
Människan har hållit på med kartografi
och gjort kartor väldigt länge. 

 

Men det finns olika typer av kartor.
Det finns till exempel topografiska kartor.
De visar var det finns berg och dalar i ett område.
Det finns också politiska kartor
som visar var gränserna mellan länder går. 

 

Den äldsta kända kartan är några tusen år gammal
och kommer från Mesopotamien.
Det var ett område som fanns för längesen
mellan floderna Eufrat och Tigris i Mellanöstern.
Den kartan visar hur Mesopotamien såg ut
men den visar också några mytologiska väsen.

Kartograf Collijn, latta och mätinstrument.

 

Carta Marina

Den första kartan över Norden
som var ganska bra heter Carta Marina.
Det var en svensk präst och kartograf
som hette Olaus Magnus som gjorde Carta Marina. 

 

Olaus Magnus arbetade med Carta Marina  i tolv år
innan den blev klar.
Carta Marina trycktes för första gången  år 1539.

 

I flera hundra år var Carta Marina försvunnen.
Men år 1886 hittades ett exemplar
på ett bibliotek i den tyska staden München.
Därför kan vi nu se hur Olaus Magnus karta såg ut.

 

Bättre kartor

Nu för tiden är det mycket lättare att göra kartor.
Till exempel har vi satellitkartor
där man kan se exakt hur världen ser ut.
Kartorna heter så eftersom
bilderna tas av satelliter i rymden.

 

Så lätt var det inte förr.
Då fick människorna som gjorde kartor
åka ut i världen för att rita av hur den såg ut.
Det var också viktigt att mäta noggrant
så att kartan blev så bra som möjligt.
Men på den tiden blev kartorna inte lika exakta som i dag.

 

Vita fläckar

En vit fläck är ett område på en karta
där man inte vet hur det ser ut.
Förr i tiden var det vanligt med vita fläckar.
Det tog helt enkelt tid att utforska världen
och undersöka hur den såg ut.

 

I dag har vi mycket bättre verktyg för att rita kartor
men det finns fortfarande vita fläckar på vissa platser.

 

Det finns organisationer som arbetar
med att skapa kartor över områden som är vita fläckar.
De organisationerna har till exempel tagit fram kartor
över Sydsudan och Centralafrikanska republiken
som tidigare inte hade några kartor.