Statens medieråd: Barn läser mer

Foto: Michal Parzuchowski/Unsplash

Länge har barn läst allt mindre. Men nu visar en ny undersökning från Statens medieråd att barn läser mer igen.

Vuxna har länge oroat sig för barns läsning. Flera undersökningar har nämligen visat att barn läser allt mindre. Att barn i Sverige läser mindre kallas för “läskrisen”. 

De senaste veckorna har läskrisen diskuterats i flera tidningar. Till exempel har kulturcheferna på sex tidningar skrivit en artikel om att det är viktigt att barn läser mer och att politikerna måste göra mer för att barn ska läsa.

Nu har myndigheten Statens medieråd gjort en stor undersökning som visar att barn har börjat läsa mer igen. 

Undersökningen heter Ungar och medier och i den har myndigheten undersökt hur barn mellan nio och 18 år använder medier. 

Enligt undersökningen har fler barn börjat läsa tidningar och böcker varje dag. Det är också färre barn som aldrig läser. 

Yvonne Andersson arbetar på Statens medieråd. Hon är överraskad över att barn har börjat läsa mer. 

– Just med tanke på att vi under en så pass lång tid har sett en vikande trend när det gäller läsning, så är det ju överraskande att allt har vänt, säger Yvonne Andersson till SVT. 

Hon säger också att det är viktigt att fortsätta arbetet med barns läsning så att inte barn börjar läsa mindre igen.Fundera och diskutera:

1. Hur ofta läser du?

2. Vad läser du helst? Varför?

3. Vuxna vill att barn ska läsa mer. Varför tror du att det är så?

Statens medieråd är en myndighet
som bland annat jobbar
med barn och ungas läsande.
Statens medieråd har precis undersökt
hur barn och unga läser. 

 

Statens medieråds nya undersökning
visar att barn och unga läser mer nu än tidigare.
Unga personer har läst mindre och mindre
i ganska många år nu.
Men nu börjar de alltså läsa mer igen. 

 

Fler barn och unga läser
tidningar eller böcker varje dag.
Det finns också färre barn och unga
som aldrig läser, än det funnits tidigare. 

 

En som jobbar på Statens medieråd
heter Yvonne Andersson.
Hon säger att hon är överraskad
över att barn och unga läser mer.

 

 

 

Fundera och diskutera:

1. Hur ofta läser du?

2. Vad läser du helst? Varför?

3. Vuxna vill att barn ska läsa mer. Varför tror du att det är så?