Tiktok förändrar sociala medier

Foto: Solen Feyissa/Unsplash

Varje år görs en undersökning över de största sociala medierna. Undersökningen visar bland annat att Tiktok påverkar innehållet på andra sociala medier.

Medieakademin är en organisation som undersöker medier som vi i Sverige använder. Bakom Medieakademin står bland annat tidningen Göteborgs-Posten och Göteborgs universitet.

Varje år undersöker Medieakademin vilka svenskar som har mest makt på de största sociala medierna. Medieakademin kollar bland annat hur populära personerna är och hur mycket de påverkar andra.

Det här året visade undersökningen att humorgruppen JLC är de mäktigaste svenskarna på sociala medier. Förra året var det familjen Lundell.

Medieakademin har kollat på Youtube, Instagram, Facebook, X och Tiktok.

Tiktok är nyast av dem, och enligt Medieakademin påverkar Tiktok de andra. Det som människor lägger ut på Tiktok sprids till de andra.

Youtube har förändrats mest av Tiktok. På grund av Tiktok har det nu blivit vanligare med korta klipp på Youtube.

Underhållning och humor är stort på Tiktok. Det märks bland annat på de tre personerna som ligger i topp på Medieakademins lista, nämligen sketch-
skaparna Wonderboi, Kevin Bang och Megic Mike.

Det finns en organisation
som heter Medieakademin.

 

Varje år undersöker Medieakademin
vilka svenskar som påverkar oss mest
på olika sociala medier.

 

I år visar Medieakademins undersökning
att humorgruppen JLC påverkar oss mest.

 

Medieakademins undersökning
visar också att Tiktok
påverkar andra sociala medier.

 

Tiktok har till exempel påverkat Youtube
genom att göra kortare klipp populära.
Innan Tiktok fanns var längre videor
mer populära på Youtube.