Vattnet måste bli renare

Foto: Andres Siimon/Unsplash

PFAS är ämnen som kan vara dåliga för oss. Enligt nya regler måste dricksvattnet innehålla mindre PFAS. Det kommer att kosta mycket pengar. 

PFAS är namnet på många olika ämnen. Ämnena har gemensamt att de är till för att skydda mot vatten, smuts och fett. PFAS kan till exempel finnas i pizzakartonger, fritidskläder, paraplyer och brandskum.

PFAS kan vara dåligt för människor och naturen. Men det finns inte så mycket kunskap om hur dåliga olika PFAS-ämnen egentligen är. 

PFAS kan också finnas i vårt dricksvatten. Det beror ofta på att PFAS-ämnen från brandskum har runnit ner i marken. Sedan hamnar det i vattnet som renas för att användas som dricksvatten. Så var det till exempel i orten Kallinge i Blekinge, som har haft väldigt mycket PFAS i vattnet.

Nu har det kommit nya regler. Enligt reglerna kommer mycket mindre PFAS att tillåtas i dricksvattnet.

På grund av de nya reglerna måste vattenverken därför bli bättre på att rena vattnet från PFAS. Det kommer att kosta vattenverken flera miljarder kronor att skaffa tekniken som behövs för det.

Svenskt vatten är en organisation för vattenverk runt om i Sverige. Svenskt vatten tycker att det är dåligt att vattenverken ska betala så mycket pengar för att rena vattnet.

Bertil Lustig jobbar på Svenskt vatten. Han säger att det borde vara de som smutsar ner vattnet med PFAS som ska betala. 

– Det är orimligt. Förorenaren borde betala. Det är en princip inom miljölagstiftningen som borde tillämpas även när det handlar om PFAS, säger Bertil Lustig till SVT.  

PFAS är ett namn på många olika ämnen
som kan vara dåliga för oss människor.
Nu har det kommit nya regler
om hur mycket PFAS det får vara i kranvatten.

 

De nya reglerna säger att det får vara
mindre PFAS än tidigare i kranvattnet.

 

Därför måste de som renar vattnet
bli bättre på att ta bort PFAS från vattnet.
Det kommer att kosta mycket pengar
eftersom ny teknik kommer att behövas.

 

De som jobbar med att rena vatten
är sura på att de måste betala så mycket.
De tycker att de som smutsar ner med PFAS-ämnen
borde betala för att vattnet ska bli renare.