Sverige har större utsläpp än vi tror

Vår planet. På bilden syns Syd- och Nordamerika. Foto: Pixabay

Statistiken visar att utsläppen i Sverige har minskat. Men då räknas inte utsläpp som vi har orsakat i andra länder. Det betyder att vi påverkar klimatet mer än vi tror. 

För att klimatet ska må bra måste vi människor släppa ut mindre koldioxid och andra växthusgaser. 

Enligt FN:s klimat-organisation IPCC behöver vi minska de årliga utsläppen av växthusgaser till 3,7 ton per person till år 2030. 

Enligt statistiken har utsläppen i Sverige minskat och ligger nu på cirka 4,3 ton per person. Det betyder att vi är ganska nära att klara FN:s klimat-mål. 

Men det finns ett problem. Statistiken räknar bara in utsläpp som händer i Sverige. Men många av våra utsläpp händer i andra länder i världen. 

Många av sakerna vi köper kommer nämligen från andra länder. Det kan vara kläder från Bangladesh, bilar från Kina och äpplen från Sydafrika. 

I statistiken ser det alltså ut som att vi orsakar större utsläpp om vi köper äpplen som är odlade i Sverige än om vi köper äpplen från Sydafrika.

Men så är det inte i verkligheten. I verkligheten är det bättre för klimatet att köpa äpplen från Sverige. 

Katarina Axelsson jobbar med att forska om klimatet. Hon och andra forskare har undersökt hur stora utsläpp vi i Sverige egentligen orsakar när vi köper saker. 

När forskarna har räknat in våra utsläpp i andra länder visar det sig att vi i Sverige släpper ut cirka 10 ton per person varje år. Det är mer än dubbelt så mycket som statistiken säger.

Forskarna säger att utsläppen i världen fortsätter att öka och att vi alla måste tänka på hur vi påverkar klimatet när vi till exempel köper saker.

– De globala utsläppen fortsätter att öka. Och vi måste förstå att vår efterfrågan driver på utsläppen globalt, säger Katarina Axelsson till DN. 

Växthusgaser är gaser som
är dåliga för klimatet.
Därför behöver vi människor
släppa ut mindre växthusgaser i luften.

 

Och enligt statistiken ser det ut som
att vi i Sverige släpper ut mindre växthusgaser.
Men statistiken räknar inte med
utsläpp som vi har gjort i andra länder.

 

Till exempel är det bättre för klimatet
om vi köper ett äpple som är odlat i Sverige.
Då behöver äpplet inte åka så långt
och det blir mindre utsläpp
från lastbilar och andra fordon.

 

Men enligt statistiken skulle det vara bättre
att köpa ett äpple från Sydamerika.
Statistiken räknar alltså inte med utsläppen
som sker längst vägen.

 

En forskare som har räknat ut
hur mycket utsläpp svenskar gör i andra länder
är Katarina Axelsson.
Hon säger att vi i Sverige måste bli bättre
på att tänka på vad vi köper
så att vi inte släpper ut för mycket växthusgaser.