Veckans fördjupning: Tjernobyl

Veckans fördjupning: Tjernobyl

Utsikt mot kärnkraftverket i Tjernobyl. Foto: Pixabay

För nästan 40 år sedan hände en olycka i ett kärnkraftverk i Tjernobyl i Ukraina. Nu har forskare upptäckt att vargar nära Tjernobyl verkar ha ett bättre skydd mot cancer.

Tjernobyl-katastrofen är en känd kärnkraftsolycka. På grund av en explosion i kärnkraftverket kom det ut en massa radioaktiva partiklar i naturen.

Radioaktivitet är strålning som är farlig för människor och andra levande varelser. På grund av olyckan fick människorna i Tjernobyl flytta därifrån.

Före olyckan bodde många människor i området kring Tjernobyl, men nu är det farligt att vara där. Även om olyckan hände för länge sedan är det nämligen fortfarande mycket strålning i området.

Området närmast kärnkraftverket kallas ”den förbjudna zonen” just eftersom det är farligt mycket strålning där. Strålning kan göra så att man får cancer.

Men det lever fortfarande vilda djur i området. En grupp forskare har länge undersökt hur strålningen påverkar vargarna som lever i Tjernobyl.

För tio år sedan satte forskarna sändare på vargar i området. Sändarna visar var vargarna är och hur hög strålningen är.

Forskarna har sett att vargarna är på platser där strålningen är sex gånger högre än vad som är säkert för människor.

Genom undersökningen har forskarna sett något intressant. Det verkar nämligen som att vargarnas kroppar har anpassat sig sedan olyckan. Vargarna i Tjernobyl verkar ha fått ett bättre skydd mot cancer än andra vargar.

Nu hoppas forskarna att kunskapen de har fått från vargarna i Tjernobyl ska kunna användas för att skydda människor mot cancer.

Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: Tjernobyl

Tjernobyl

Staden Tjernobyl ligger ungefär tio mil norr om Ukrainas huvudstad Kiev. Sedan år 1991 tillhör både Kiev och Tjernobyl Ukraina. Men i många år innan dess var Ukraina en del av landet Sovjetunionen.

På 1970-talet byggdes ett kärnkraftverk utanför Tjernobyl. I ett kärnkraftverk kan människor skapa el med hjälp av det radioaktiva ämnet uran.  

På 1980-talet bodde det cirka 12 500 människor i Tjernobyl och cirka 50 000 människor i grannstaden Pripjat.


Kärnkraftverket i Tjernobyl. Foto: Shutterstock


Olyckan

I ett kärnkraftverk är säkerheten viktig. I kärnkraftverk finns det nämligen väldigt farliga ämnen. Vid en olycka kan de farliga ämnena komma ut.

Precis det hände i Tjernobyl. På natten till den 26 april 1986 exploderade en del av kärnkraftverket.

Olyckan berodde på flera olika saker. Till exempel fungerade säkerheten dåligt och människor på kärnkraftverket gjorde misstag.


En skylt i Tjernobyl som varnar för radioaktiv strålning. Foto: Ilja Nedilko/Unsplash


Sverige varnade världen

Den 28 april 1986 gick larmet på det svenska kärnkraftverket Forsmark. Larmet varnade för radioaktiv strålning. Det verkade som att en olycka hade hänt på kärnkraftverket. Men personalen hittade inga fel.

Det visade sig att utrustningen på Forsmark kände av strålningen från Tjernobyl-katastrofen. Radioaktiva partiklar från Tjernobyl hade åkt med vinden till Sverige.

Sverige varnade resten av världen om olyckan. Senare samma kväll berättade Sovjetunionen att det hade hänt en olycka i Tjernobyl.  


Det svenska kärnkraftverket Forsmark. Foto: VattenfallFörbjudna zonen

Under själva olyckan dog 31 människor. Men fler människor har dött sedan dess. Strålningen från olyckan har gett en del människor cancer.

På grund av strålningen har människorna tvingats flytta från Tjernobyl. Området kallas för ”den förbjudna zonen”. Där är det fortfarande farligt att vara.

Det gamla kärnkraftverket är i dag instängt bakom både betong och metall. Det är till för att stoppa mer strålning från att komma ut.


Ett övergivet nöjesfält i Pripjat som ligger bredvid Tjernobyl. Foto: Yves Alarie/Unsplash

Tryck på play för att se hur Tjernobyl ser ut i dag:

Tjernobyl är en stad i Ukraina.
För nästan 40 år sen hände en olycka där.
Det var i ett kärnkraftverk i Tjernobyl
som olyckan hände. 

 

Kärnkraftverket i Tjernobyl exploderade.
Det gjorde så att radioaktiv strålning
åkte ut i området runt kärnkraftverket. 

 

Radioaktiv strålning är små partiklar
som är mycket farliga för människor.
Radioaktiv strålning kan till exempel
göra så att man får cancer. 


Människorna var tvungna att flytta från Tjernobyl
när olyckan hände.

Men det bor fortfarande djur där.
Till exempel bor det vargar där. 

 

Forskare har undersökt vargarna i Tjernobyl.
Forskarna har märkt att vargarna
verkar ha ett bättre skydd mot cancer nu.
Det verkar alltså som att strålningen i Tjernobyl
gjort så att vargarna klarar sig bättre mot cancer.


 

Veckans fördjupning: Tjernobyl

 

Tjernobyl

Staden Tjernobyl ligger ungefär tio mil norr
om Ukrainas huvudstad Kiev.
På 1970-talet byggdes ett kärnkraftverk
utanför staden Tjernobyl.
Kärnkraftverk skapar el.

 

På den tiden tillhörde Ukraina
ett land som hette Sovjetunionen.
Sovjetunionen finns inte längre.

 

 

Olyckan

I ett kärnkraftverk är säkerheten viktig.
I kärnkraftverk finns det nämligen
väldigt farliga ämnen.
Om en olycka händer kan
de farliga ämnena komma ut.

 

Precis det hände i Tjernobyl.
På natten till den 26 april 1986
exploderade en del av kärnkraftverket.

 

Olyckan berodde på flera olika saker.
Till exempel fungerade säkerheten dåligt
och människor på kärnkraftverket gjorde misstag.

 

 

Sverige varnade världen

Sverige har också kärnkraftverk.
Till exempel ligger det ett kärnkraftverk
i kommunen Forsmark. 

 

Den 28 april 1986 gick ett larm
i kärnkraftverket i Forsmark.
Larmet sa att det fanns radioaktiv strålning där.
Men de som arbetade på kärnkraftverket i Forsmark
kunde inte se att något var fel på kärnkraftverket. 

 

Kärnkraftverket i Forsmark hade märkt
radioaktiv strålning från Tjernobyl.
Därför kunde Sverige varna resten av världen
att det hade hänt en olycka.  

 

 

Förbjudna zonen

Det är fortfarande farligt
att vara i Tjernobyl.
Området där kallas ”den förbjudna zonen”
på grund av att det är så farligt att vara där. 

 

Kärnkraftverket är nu instängt bakom betong och metall.
Det är för att stoppa mer radioaktiv strålning
från att komma ut i naturen.

 

Här är en video som visar
hur Tjernobyl ser ut i dag: