Barnen får ingen rättegång i Europadomstolen

Foto: Pixabay

Flera grupper har bett Europadomstolen att hålla rättegångar om klimatet. En av grupperna består av barn och unga från Portugal. Men Europadomstolen har bestämt att de inte ska hålla barnens rättegång. 

Minibladet berättade tidigare i veckan om en grupp barn och unga vuxna från Portugal som har bett Europadomstolen att hålla en rättegång mot länder i Europa. Rättegången skulle handla om att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. 

Europadomstolen är en domstol i Frankrike som undersöker om länder i Europa följer Europakonventionen. Europakonventionen säger vilka rättigheter människor i Europa har. 

Barnen från Portugal och två andra grupper tycker att länderna har kränkt människors rättigheter på olika sätt genom att inte hjälpa klimatet tillräckligt mycket.

Nu har Europadomstolen bestämt hur de ska göra med gruppernas rättegångar. För två av grupperna blir det ingen rättegång i Europadomstolen. En av grupperna som inte får en rättegång är barnen från Portugal. 

Europadomstolen säger att de inte kan hålla i barnens rättegång. Barnen måste nämligen först göra mer för att anklaga de som bestämmer i Portugal för klimatförändringarna innan Europadomstolen kan hålla en rättegång. 

Men Europadomstolen gav faktiskt en av grupperna rätt. Det är en grupp pensionärer från Schweiz som säger att de som bestämmer i landet inte gör tillräckligt för att stoppa utsläppen och minska klimatförändringarna. 

Europadomstolen säger att Schweiz regering har kränkt mänskliga rättigheter genom att inte göra mer för att hjälpa klimatet. 

Tidigare i veckan berättade Minibladet
om en grupp barn och unga från Portugal.
Barnen ville att Europadomstolen
skulle ha en rättegång mot flera länder i EU.
Läs artikeln om rättegångarna här.

 

Europadomstolen är en domstol
som jobbar med Europakonventionen.
Det är en lag om mänskliga rättigheter.
Barnen från Portugal tycker att länder i EU
bryter mot Europakonventionen
eftersom de inte gör tillräckligt för klimatet.

 

Nu har Europadomstolen bestämt
att det inte blir någon rättegång för barnen.
Europadomstolen säger att barnen från Portugal
måste anklaga dem som bestämmer i Portugal först
innan Europadomstolen kan ha en rättegång om det.