Rädda Barnen: Informera barn om den nya lagen

Siren på en polisbil

Nu får polisen skapa visitations-zoner. Foto: Pixabay

Från och med den här veckan får polisen skapa visitations-zoner. Nu säger Rädda Barnen att polisen måste bli bättre på att informera barn om hur visitations-zonerna fungerar. 

I början av året skapade Sveriges politiker en ny lag. Den nya lagen säger att polisen ska få använda visitations-zoner. 

En visitations-zon är ett område som Polisen kan skapa när de tycker att det behövs. Inom området får poliserna stoppa och visitera människor även om de inte är misstänkta för brott. Poliserna får även visitera barn.

Att visitera någon betyder att man undersöker dem för att till exempel se om de har olagliga saker i sina fickor eller väskor. 

Den här veckan började den nya visitations-lagen att gälla. Lagen har fått en del kritik. Barnrättsorganisationen Rädda Barnen har till exempel länge sagt att lagen kan påverka barn dåligt.

Nu när lagen om visitations-zonerna har börjat gälla säger Rädda Barnen att det är viktigt att Polisen informerar barn om hur visitations-zoner fungerar. 

Karin Sjömilla jobbar som barnrättsjurist på Rädda Barnen. Hon säger till Aftonbladet att Rädda Barnen sedan tidigare har pratat med barn som har blivit stoppade av Polisen och känt sig diskriminerade. 

Det kan till exempel handla om att barnen tror att de har blivit stoppade bara för att de har en viss hudfärg. 

 – Även om det inte är fallet så är det barnets känsla, och det vill vi komma ifrån, säger Karin Sjömilla. 

Hon säger att alla poliser därför måste vara bra på att bemöta barn. Känner barnen sig dåligt behandlade finns nämligen risken att de slutar att lita på polisen. 

– Det är jättesvårt, det fattar jag också. Men där är vi oroliga att det finns ett stort jobb att göra av vad vi har sett ganska nyligen, säger hon. 

Att visitera någon betyder
att undersöka om personen har något farligt på sig.
Polisen får visitera människor
som de misstänker har gjort något olagligt.

 

Men den här veckan började en ny lag att gälla.
Den nya lagen säger att polisen
får skapa visitations-zoner.
I dessa zoner, eller områden,
får polisen visitera människor
även om de inte är misstänkta för något brott.

 

Organisationen Rädda Barnen säger nu
att polisen måste bli bättre på
att förklara för barn hur den nya lagen fungerar.

 

Rädda Barnen säger att många barn
kan känna sig otrygga av den nya lagen.
Därför säger Rädda Barnen att polisen måste göra ett bättre jobb
att få barn att känna sig trygga.