Veckans fördjupning:  Skogen

Fördjupning: Skogen

En älg i skogen. Foto: Maureen Eijpe/Unsplash

Den stora älgvandringen är ett populärt tv-program. Inför att den den nya säsongen börjar har Sveriges lantbruksuniversitet skapat en älgskola för elever.

Våren 2019 hade ett nytt tv-program premiär på SVT. Programmet heter Den stora älgvandringen och visar älgar i Ångermanland vandra mot platsen de är på under sommaren. 

Älgarna filmas med flera olika kameror i skogen. Ofta visar tv-programmet bara skog, men då och då dyker det upp älgar.

Den stora älgvandringen har fått priser och är ett av de mest sedda programmen på SVT play.

Vissa lärare låter sina elever titta på Den stora älgvandringen. De har ibland haft frågor om älgar som de har skickat till SLU. 

Därför har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) nu skapat något som heter Älgskolan. Älgskolan är en webbsida som är till för elever från förskoleklass till gymnasiet. Där kan de lära sig mer om älgar.

En av forskarna vid SLU heter Göran Ericsson. Han jobbar som professor i vilt-ekologi och kan mycket om älgar och andra vilda djur.

– Att få bidra till att väcka barn och ungas intresse för djur och natur är fantastiskt roligt och oerhört viktigt, säger han till SVT.Text av Felicia Green

I veckans fördjupning från oktober 2021 kan du lära dig mer om älgar.
Veckans fördjupning: Skogar

Mycket skog

Sverige har mycket natur. Nästan 70 procent av all vår mark består av skog. Resten är exempelvis mark där det finns städer och åkermark.

Sverige är faktiskt ett av Europas mest skogiga länder. Andra länder som har mycket skog är Norge och Finland. Danmark och Malta är länder med väldigt lite skog.  

Barrskog med granar och andra barrträd är den vanligaste skogstypen i Sverige. Men i södra Sverige finns det mer lövskog med bokar, ekar och andra lövträd.


En skogsväg utanför Gävle. Foto: Geranimo/UnsplashDjuren i skogen

Sverige har inte bara mycket skog. Vi har också många vilda djur. Vissa av djuren är växtätare, som rådjur och bävrar. Sverige har också rovdjur i naturen. Våra fyra stora rovdjur är lodjur, varg, järv och björn.

Men skogens största djur är faktiskt älgen. Den kallas för skogens konung och ses ibland som en symbol för Sveriges djur och natur.  


Älgen är en symbol för Sverige djur och natur. Foto: Pixabay
Träden i skogen

I de svenska skogarna finns det många olika slags träd. Vanligast är barrträden gran och tall. Tallarna kom till Sverige redan under istiden och finns i dag i hela landet.

I södra Sverige finns det också mycket lövskog.  Under istiden kom det inte bara tallar till Sverige, uatn även björkar och aspar kom då och skapade våra första skogar.

Södra Sverige har också än i dag bokskogar. Förr fanns det fler bokskogar i Sverige, men på 1600-talet började människor att hugga ner dem för att få virke och för att plantera barrskog i stället.   


Världens äldsta träd kallas Old Tjikko och finns i Dalarna. Det är en klon av gran som har stått på samma plats i cirka 9 500 år. Foto: ShutterstockSkogsbruk

I Sverige har vi länge använt skogen för att få virke och för att tjäna pengar. Att odla och hugga ner träd i en skog kallas skogsbruk.

Granen är det vanligaste trädet i skogsbruket. Granar växer fort och virket är bra att bygga med.

Sverige säljer många trävaror till andra länder. Det kan vara virke, men även papper. Av trä kan man nämligen skapa papper. Sverige är därför ett av de länderna i världen som gör mest papper.

I Sverige tillverkas mycket toalettpapper. Foto: Pixabay

Den stora älgvandringen
är ett populärt tv-program.
I programmet filmas älgar
när de vandrar till älgarnas sommarplats.

 

De som har gjort programmet
har satt upp kameror i skogen där älgarna är.
Oftast syns bara skogen i programmet
men ibland går älgar förbi kamerorna. 

 

På grund av programmet har många
blivit intresserade av älgar.
Sveriges lantbruksuniversitet har fått många frågor
om älgar efter att programmet började. 

 

Därför har Sveriges lantbruksuniversitet
skapat Älgskolan.
Älgskolan är en webbsida där elever och lärare
kan lära sig om älgar. 

 

Veckans fördjupning: Skogar

Mycket skog

Sverige har mycket natur.
Nästan 70 procent av all vår mark består av skog.
Resten är exempelvis mark
där det finns städer och åkermark.

 

Sverige är ett av de länder
som har mest skog i Europa.
Andra länder som har mycket skog
är Norge och Finland.
I länder som Danmark och Malta
finns det väldigt lite skog. 

 

Den vanligaste typen av skog i Sverige
är barrskog med granar och andra barrträd.
I södra Sverige finns det mer lövskog
med bokar, ekar och andra lövträd.

Djuren i skogen

Sverige har inte bara mycket skog.
Här finns det också många vilda djur.
Vissa av djuren är växtätare som rådjur och bävrar.
Sverige har också rovdjur i naturen.
Sveriges fyra stora rovdjur är lodjur, varg, järv och björn.

 

Skogens största djur är faktiskt älgen.
Den kallas för skogens konung.
Ibland är älgen en symbol för
Sveriges djur och natur.  

Träden i skogen

I de svenska skogarna finns det
många olika slags träd.
De vanligaste träden i Sverige
är barrträden gran och tall. 

 

I södra Sverige finns det många bokskogar.
Förr i tiden fanns det ännu fler bokskogar i Sverige.
Men på 1600-talet började människor
att hugga ner bokskogar för att få virke.
De planterade barrskog istället.

Skogsbruk

I Sverige har vi länge använt skogen
för att få virke att bygga saker med och för att sälja.
Att hugga ner träd och odla nya träd
kallas för skogsbruk.

 

Granen är det vanligaste trädet i skogsbruket.
Granar växer fort och virket är bra att bygga med.

 

Sverige säljer många träprodukter till andra länder.
Det kan vara virke, men även papper.
Av trä kan man nämligen skapa papper.
Sverige är därför ett av de länderna i världen
som gör mest papper.