Veckans fördjupning: Finland 100 år

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Klicka här

 

Finlands flagga i blått och vitt

Veckans fördjupning handlar om Finland. I år firar Finland att det varit ett självständigt land i 100 år. Vill du veta vad det beror på kan du läsa mer om det i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Här är veckans rebus som ger ledtråden:

Hundraårig granne

 

 

Bilder till veckans fördjupning:

 

Finlands flagga i blått och vitt

 

En karta av Finland med Finlands flagga inuti

 

Människofigurer med en pratbubbla

 

Mumintrollens hus

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar