Veckans fördjupning: källkritik

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Källkritik_powerpoint

 

 

 

Den 13 mars är det källkritikens dag. Därför handlar Veckans fördjupning om källkritik. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Ett förstorningsglas

 

En flicka viskar något till en annan

Frågetecken

 

Checklista

 

 

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar