Ny tävling! Gör bilder till barnens egen lag. Var med i vår julkalender! Vinn 500 kronor till klassen. Tävlingstid: 24 oktober – 24 november.Barnkonventionen blir snart svensk lag

På onsdag är det FN-dagen och samma dag öppnar vi MiniBladets årliga julkalendertävling. I år ska kalendern fyllas med bilder som illustrerar artiklar ur FN:s barnkonvention som antogs den 20 november 1989. Den 13 juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Men vad innebär artiklarna i barnkonventionen? Det är detta vi vill att barn i Sverige illustrerar och förklarar med egna ord. 24 stycken bidrag kommer att publiceras, ett om dagen ända fram till julafton. Åtta av dessa kommer dessutom att vinna 500 kronor till klassen, eller biobiljetter om någon tävlar utanför sin klass.

 

Om du som lärare vill ta upp barnkonventionen med dina elever erbjuder MiniBladet gratis lektionsmaterial på MiniBladet.se. Under julkalenderns tävlingssida ligger nu länk till fördjupning om barnkonventionen, lista över alla artiklar, lärarhandledning samt tävlingsinformation med inskicksformulär. Alla bidrag till tävlingen ska senast vara inskickade den 24 november.

 

2018-10-19

Fler Tips!