Bilderböcker om autism och adhd

Linda JensenLinda Jensen är beteendevetare, författare samt föreläsare med fokus på NPF som står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom det området har Linda valt att skriva och prata om autism och adhd. Böckerna som Linda skriver är för både barn och vuxna och alla ges ut på förlaget Be My Rails.

 

– Huvudpersonerna i böckerna har diagnos. I vissa av våra böcker så framgår det, i andra böcker så skriver vi inte ut diagnoserna. Men vi lyfter de svårigheter och de styrkor som de här barnen ofta har så att man kan känna igen sig. Vi har också pedagogiska element i böckerna. I Anton och Super-A har vi till exempel bildstöd i berättelsen. Och i Kom vi gör om det har vi lagt in psykologi. Vi förklarar och ger varandras perspektiv, säger Linda Jensen.

 

Kom vi gör om det är en serie bilderböcker skriven av fyra olika författare, Linda inräknad.

 

– Först är det en situation som går fel, till exempel att man får en vikarie i skolan. Det är svårt vid autism med förändringar. Sen agerar barnet ut för det blir för svårt. Då får läsaren perspektivet efteråt hur det kändes för det barnet men också hur klasskompisen tänkte och hur den vuxna läraren tänkte. Och sen gör man om det med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande så att det blir lättare att göra rätt för både de här barnen och alla runt omkring dem.

 

Nanna Salemark

 

Fler Tips!