Elever på Sofielundsskolan i Malmö.Lokalt engagemang för att lyfta barnens röster

Vi på MiniBladet vill nå och lyfta framtidens läsare. På vår webbsida utvecklar vi en lokal mötesplats för alla barn. Men mycket mer ska göras. Vi är därför på väg att bygga upp ett lokalt journalistiskt medborgarnätverk där barnens egna upplevelse och intryck är lika viktiga som världsnyheterna. Målet är att skapa nya läs– och skrivvanor hos barn.

MiniBladets samarbetsmodell innebär att vi jobbar med Reporterskolan i klasser där eleverna själva blir till Minireportrar och skapar ett lokalt journalistiskt innehåll med stöd från MiniBladets reportrar. En av våra elever på Sofielundsskolan i Malmö som påbörjat Reporterskolan säger så här:

– Jag tycker det har varit ett roligt samarbete för jag har lärt mig mycket hur det är att vara reporter och att skriva och läsa. Jag trodde först att man bara skulle läsa och skriva och sen var det slut, inte att vi skulle gå in i det i detalj. Men det har vi gjort och det tycker jag är kul.

Genom MiniBladets Reporterskola får barn grunderna till ett journalistiskt skrivande. Eleverna får också olika uppdrag under läsåret med äkta skrivsituationer och chans att bli publicerade på webb och i dagstidning.

Vårt pilotprojekt med Samarbetsmodellen har bearbetats under två år i Göteborg, Svedala och nu senast i Malmö.

– Flera rapporter pekar på barns försämrade läsförmåga. Det finns behov av nyhetsmaterial i skrift som inkluderar alla barn. Pisa-undersökningens resultat 2016 visar dessutom att likvärdigheten hos barn i Sverige sjunkit drastiskt, säger Maria McShane, grundare och initiativtagare till MiniBladet.

Med denna bakgrund väcks en oro för en tilltagande ojämlikhet i samhället vad gäller människors möjligheter att aktivt delta i den demokratiska samhällsprocessen.

– I ett alltmer mer splittrat samhälle är det viktigt med arenor där barn kan mötas, där alla ges möjlighet att göra sina röster hörda. Sådana mötesplatser som är fria från diskriminering leder till en fördjupad förståelse för olikheter.

Ambitionen är inte bara att väcka intresset för att läsa och skriva. Det handlar om att skapa medvetna medborgare och källkritiska medieanvändare. Barn och unga behöver en ökad omvärldskunskap som kan leda till insikt i och förståelse för andra kulturer och rätten till alla människors lika värde samt till delaktighet i den demokratiska samhällsprocessen.

– Tack vare Post- och telestyrelsen har vi haft möjlighet att utveckla Reporterskolan, våra lokala nyhetssajter samt spännande uppdrag och tävlingar. (Nu har Presstödsnämnden gett stöd till att vi testar samma projekt i fler delar av Sverige.) Men för att MiniBladet ska kunna fortsätta att utveckla Samarbetsmodellen tillsammans med skolor behöver vi hjälp av fler lokala sponsorer, säger Maria McShane.

Elever på Sofielundsskolan i Malmö.

Kort om MiniBladets Samarbetsmodell:

I Samarbetsmodellen utvecklar MiniBladet lokala nyhetssajter för ALLA barn, med mål att få igång ett lokalt engagemang där barnens egna nyheter ska vara lika viktiga som världsnyheterna. Vi skapar ett journalistiskt medborgarnätverk och i det ska alla barn inkluderas genom att det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla oavsett förutsättningar.

Barnens texter och bilder publiceras både på MiniBladet och i samarbetande dagstidningar. Genom ett aktivt deltagande uppmuntras både det egna skrivandet och intresset för att läsa i övrigt.

Pilotprojektet har under två år testats i Göteborg, Svedala och Malmö. Under de två åren har vi tagit fram Reporterskolan med regelbundna uppdrag och spännande tävlingar som barn och elever har skickat in fantastiska bidrag till.

Inom uppdragen behandlar vi läs- och skrivkunnighet, samhällsorientering, källkritik, journalistik och mycket mera.

”Det är roligare att göra nyheter än att läsa dem!”/Elev på Sofielundsskolan i Malmö.

 

Fler Tips!