Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska hälsa. Det visar en ny rapport från UNICEF som jämför barns situation i världens rika länder.

 

FN:s barnfond UNICEF, har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och fysiska hälsa samt skolkunskaper och sociala färdigheter.

 

Barns psykiska välbefinnande har mätts utifrån hur tillfredsställda barn uppger att de är med livet, samt utifrån självmordsstatistik. Sverige hamnar här på 22:a plats av 38 jämförda länder.

 

För att förbättra barns psykiska hälsa kräver UNICEF Sverige att metoder måste upprättas för att barn ska få inflytande och delaktighet i beslut som rör dem, för att på så sätt öka kunskapen om hur barn faktiskt mår och vilka insatser de behöver.

 

Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF Sverige.

– Det är ju det enskilda barnet som är expert på sitt eget liv. Därför har barnet rätt att få information som rör honom eller henne, men de har också rätt att få komma till tals, säger Pernilla Baralt till MiniBladet.

 

Hon berättar att Sverige tidigare har fått kritik av FN:s barnrättskommitté, som består av världens främsta barnrättsjurister, om att svenska barn har för dålig kunskap om sina rättigheter och för låg delaktighet i beslut som rör deras liv.

– Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som också ansvarar för barnrättsfrågor, har responderat på rapporten och faktiskt lovat att att man till kommande budget ska öka satsningar på att barn ska må bättre, säger Pernilla Baralt.

 

UNICEF Sverige vill förstärkta insatser för en mer jämlik skola eftersom skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa. Mellan 40 och 60 procent av alla tillfrågade barn i studien uppger till exempel att de inte är delaktiga i beslut som fattas i skolan

– Här spelar barnkonventionen, som ju numera är lag i Sverige, en viktig roll. Enligt den har alla barn rätt att lyssnas på, både av sina lärare och sina kamrater, säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

 

Dessutom föreslår UNICEF riktade åtgärder till gruppen barn som är utanför arbetsmarknaden och som inte går i skolan. En grupp som har ökat i Sverige och löper stor risk att hamna i utanförskap.

 

Rapporten rangordnar också de bästa och sämsta länderna för ett barn att växa upp i. En rad olika områden har undersökts; som barns kunskaper, övervikt, barnadödlighet och delaktighet.

 

Där hamnar Sverige på en tiondeplats. Nederländerna, Danmark och Norge rankas som de bästa länderna, medan USA, Bulgarien och Chile hör till de sämsta länderna för barn.

Rapporten visar att det inte är ett lands ekonomiska förutsättningar som nödvändigtvis avgör var det hamnar på listan. Till exempel rankas Slovenien högre än Sverige, medan Litauen presterar bättre än USA.

 

Läs mer i UNICEFS rapport:

Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being in rich countries

 

 

Text: Magnus Erlandsson 

Fler Tips!