Vi vann!

MiniBladet är stolta mottagare av Sten k Johnsons stipendium för projektet

Malmömodellen. Projektet går ut på att lokala nyheter för barn lockar till

skrivning, nyhetsläsning och lokalt engagemang.

 

MiniBladet är reklamfritt och gratis. Vi vill att ALLA barn ska kunna ta del av nyheter, oavsett ålder, bakgrund och förmågor. Genom MiniBladet kan barn utvecklas till kritiska medieanvändare, lockas till nyhetsläsning och därigenom utveckla sin omvärldskunskap samtidigt som läsförmågan och språkutvecklingen främjas.

Minireportrar

Nu vill vi även utveckla barnens lokala nyhetssajter så att information även ges om händelser i närområdet. Både genom artiklar skrivna av MiniBladets reportrar, och genom barnens egna reportage och läsarbilder. Ambitionen är att även uppmuntra barn till ett större lokalt engagemang. Detta vill vi göra genom ett samarbete med skolor i regionen.

 

– Så inspirerande och stöttande material Minibladets reporterskola är. Bra träning i verklighetsbaserade övningar på väg mot kunskapsmålen i år 6. Eleverna läser, skriver, samtalar och intervjuar varandra med full energi, säger Lena Steen lärare på Sofielundsskolan i Malmö.

 

Reporterskolan påbörjades redan i vår men Sten K Johnsons stipendium ger oss möjligheten att utveckla den.

Fler Tips!