Veckans fördjupning: Hiphop

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:Hiphop

I år firar hiphopen 50 år som musikgenre. Även om det inte går att säga exakt när en musikgenre startas så finns det en specciell händelse i hiphopens historia som många räknar som stratpunkten. Läs mer om hiphop i barnens artikel.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar