Veckans fördjupning: Pronomen

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:”Vi” är ett pronomen. Foto: Shutterstock

Vad är ett pronomen egentligen? Varför är pronomen viktiga? Lär dig mer om pronomen och andra ordklasser i barnens artikel om pronomen.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar