Det vuxna skyddsnätet har minskat under pandemin

Marie Angsell

För barn är vuxna i omgivningen ofta en viktig skyddsfaktor. Men pandemin har minskat barns kontakt med vuxna utanför den egna familjen.


I sommar har Barnens rätt i samhället fått fler samtal än någonsin tidigare. Sedan i våras kan barn ringa Bris dygnet runt och väntetiderna är tidvis långa.

– Ett och ett halvt år av restriktioner har drabbat många barn. Många beskriver att de känner ångest och stark oro, säger Marie Angsell som är sakkunnig socionom på Bris.


Enligt Bris är det viktigt att samhället rustar för att ge barn det stöd de behöver.

– Vi på Bris upplever att lättillgängligt stöd till barn ofta saknas. Någonstans där både vuxna och barn vet att de kan vända sig när ett barn mår dåligt, säger Marie Angsell.


Hon säger att det framför allt är två grupper bland barn som har drabbats hårt av pandemin: barn som lider av, eller nyligen har lidit av, psykisk ohälsa samt barn som lever med våld i hemmet.


Pandemin har ökat isoleringen och den ekonomiska osäkerheten. Det ökar barns risk att utsättas för våld i hemmet.

– Samtidigt som riskfaktorerna har ökat, har tillgången till vuxna utanför familjen minskat, säger Marie Angsell.


Vad bör man göra om man misstänker att ett barn i ens omgivning inte mår bra?

– Agera. Är det ett barn man känner tycker jag att man ska berätta om sin oro och erbjuda sig att lyssna. För en del barn räcker det att bli hörda. För andra barn behövs det mer hjälp. Då får man försöka hjälpa barnet att få den hjälp det behöver. Misstänker man att ett barn kan fara illa ska man alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten.Felicia GreenHur får man barn att öppna upp sig?

Bris har frågat barn vad vuxna ska göra för att barn ska vilja öppna upp sig. Här kommer barnens tips på fyra saker att ha i åtanke när du pratar med barnet:

  1. Omtanke och förståelse. Visa att du bryr dig och försöker förstå barnet. 
  2. Tid. Det är viktigt att ge barnet tid. Ställ frågan. Barnet vill kanske inte prata just då. Fråga i så fall igen lite senare.
  3. Tro på barnet. Visa att du kommer att ta vad barnet säger på allvar.
  4. Döm inte. Visa barnet att du inte kommer att döma det. Barnet ska inte känna skuld för situationen.

Fler Artiklar