Förebygg sömnproblem tidigt

Att förstå det komplexa kring ungdomars sömn kan vara avgörande för att förebygga sömnproblem. Det visar Gita Hedins forskning.


Många föräldrar, kanske i synnerhet föräldrar till tonåringar, upplever att deras barn är trötta och skulle behöva sova mer. Enligt Gita Hedin, doktor i medicinsk vetenskap, är det många faktorer som påverkar tonåringars möjlighet att somna och få bibehållen sömn.

– Ungdomars sömn är komplex, flera faktorer påverkar, så som biologiska faktorer, kontextuella och psykosociala faktorer, säger Gita Hedin.


En av Gita Hedins studier, där barn följdes över tid, visar att upplevd sämre familjeekonomi, kort sömnlängd, samt svårigheter att stiga upp på morgonen som barn ökar risken för symptom på insomni senare i livet. 


För att undvika framtida sömnproblem menar Gita Hedin att förebyggande insatser bör sättas in så tidigt som möjligt.

– Vi kunde i en av studierna se att vissa faktorer bidrog till en ökad risk för symptom på insomni senare i tonåren. Detta visar på att insatser bör göras redan vid 6-årsåldern samt att insatserna bör se olika ut beroende på vem de vänder sig till, säger hon.

Text av Anna Hultberg

Fler Artiklar